Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 100 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27’ye yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

 
BORDRO
 

İCMAL RAPORUNDA ÖZEL DİZAYN YAPILMASI VE DÖKÜLEBİLMESİ

Özel Tanımlı İcmal Raporuna F8->Grafik Döküm seçeneği eklenerek icmal dökümündeki tüm sahaların kullanılıp özel dizayn yapılması ve dökülebilmesi sağlandı.

BES’TE “3-KÜSÜRATA GÖRE” SEÇENEĞİ

Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Özel Sig./Muh.İşl Ent. sekmesinde “Bes Tut. Yuvarlama” parametrelerine “3-Küsürata Göre” seçeneği eklendi. Bu parametre seçildiğinde BES değeri matematiksel olarak yukarıya veya aşağıya yuvarlanır.

SİVİL HAVACILIK ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Personel sicil kartı / Sigorta Aile Bilgileri sayfasına “Sivil Havacılık Çalışanı” seçeneği eklendi. Bu işlem için Bordro Parametreleri / Vergi Parametreleri-2 bölümüne eklenen Sivil Havacılık parametreleri “SH Gelir Vergisi İstisnası Uygula” ve İstisna Oranı değerleri girilmelidir.

PERSONEL İBRANAME DÖKÜMÜ

Bordro Modülü, Personel sicil kartında F4-Görüntüle kısmına Personel İbraname Dökümü eklendi. Dökümdeki değerlerin hesaplanması sağlandı. Döküme bu değerlerin çıkması için yeni dizayn eklendi.

TÜM MESAİ TİPLERİNİN SGK GÜNÜ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMESİ

Mesai tanımlarında tipi normal olarak belirtilen tüm mesai tiplerinin, puantaj girişi sırasında SGK günü hesaplamasına dahil edilmesi sağlandı.

SİGORTA KOLLARI VERGİ TANIMLARI

Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, İşyeri Parametreleri, Sigorta Kolları Vergi Tanımları menüsünden, 10/2008 ve sonrası sekmesindeki 2-SGDP’ye tabii “İŞV.KS.VAD.” alanın default %2 olarak gelmesi sağlandı.

BORDRO İŞLETME ENTEGRASYONU

Bordro modülü, Servis, İşletme Entegrasyonu, Entegrasyon İşlemi bölümünde bulunan Entegrasyon Parametreleri alanına İşletme Bağlantı Grubu Asgari Ücret/ Diğer Ücretli/Huzur Hakkı sahaları eklendi. Bu sayede tek bir işlemde örneğin hem asgari hem de diğer ücretliler için işletme entegrasyonu yapılabiliyor.

ARGE TEŞVİK RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Bordro modülü, Raporlar, Teşvik Raporları, Arge Teşvik Raporunda F3-Saha boylarına personelin T.C. Kimlik numarası ve işe giriş sahaları da eklendi.

E-BİLDİRGE ONAYLAMA KISMINDA İŞYERİ ŞİFRESİ VE ŞİFRE BİLGİSİ

Bordro modülü, Raporlar, SGK Raporları, E-Bildirge Hazırlanması bölümünde, işlem ekranının üst kısmına işyeri şifresi ve şifre bilgisi getirildi.

ESKİ KART ARAMADA İŞYERİ KODU

Bordro Personel sicil kartı eski kart aramada işyeri kodu eklendi.

SAHA NO SEÇİMİ

Bordro Muhasebe/İşletme Entegrasyonu/Hesapların Belirlenmesi işleminde Saha no seçiminin pencere açılarak yapılabilmesi ve saha no yazıp entera basıldığında saha açıklamasının gelmesi sağlandı.

BES DAHİL NETTEN BRÜTE SEÇENEĞİ

Bordro Toplu netten Brüte işlemine Bes dahil netten brüte seçeneği eklendi. Bordro modülü → Kart Tanımları → Personel sicil kartında F8-Detay Bilgi bölümüne “Bes Dahil Netten Brüte” seçeneği eklendi.

MESLEK BİLGİLERİ RAPORU

Bordro modülündeki Tik Raporları bölümüne Meslek Bilgileri Raporu eklendi. Raporda meslek kodlarına göre Kadın, Erkek, Toplam çalışan kişi sayısı listelenebiliyor.

MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA OLUŞAN FİŞTEKİ TEŞVİK RAKAMLARI

Teşvik değerlerinin muhasebe fişine aktarılabilmesi için Bordro Muhasebe Entegrasyon sahalarında ilgili kodlar ilave edildi.

91  Gelir Vergisi Teşvik
92  Damga Vergisi Teşvik
93  Sigorta Teşvik
94  İşsizlik İşçi Teşvik
95  İşsizlik İşveren Teşvik
96  Sgk İşçi Teşvik
97  SGK+SGDP Teşvik düşülmüş işv.sig.primi, borç kısmına eklendi.

ÇOKLU PUANTAJ EKRANINDA DİĞER SİGORTA KOLU SEÇENEĞİ

Bordro modülü, Çoklu Puantaj ekranı mesai tanımları kısmına “Diğer Sigorta Kolu” seçeneği eklendi.

İŞTEN ÇIKMIŞ OLANLAR SEÇENEĞİ

Personel Sicil Kart Listesi ve Personel Sicil Kart Listesi 2 raporlarına İşten Çıkmış olanlar seçeneği eklendi.

BORDRO ÖZEL TANIMLI ÖZET AYLIK İCMAL RAPORU

Bordro Raporları/Bordro Özel Tanımlı Özet Aylık İcmal Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen tarih aralığında aylık toplam özet değerlerinin raporlanabilmesi sağlandı.

ÜCRET ARTIŞI MALİYET RAPORU

Bordro Raporları/ Ücret Artışı Maliyet Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen oran veya sabit tutar verilerek, net veya brüt ücret artışı sonucunda oluşacak ücret ve işveren toplam maliyetinin raporlanabilmesi sağlandı.

ORANSAL ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

Bordro Ücret Değişikliği ekranına hesaplama şekli 1- Ücret 2-Oran seçeneği eklendi. Yüzde olarak oran verilip oransal değişikliğin yapılabilmesi sağlandı.

HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ SAHALARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

Hesap Dönemi Başlangıç/Bitiş sahalarının değiştirilebilmesi ve Txt oluşturma sırasında bu tarihlerin baz alınarak bordro modülünden değer çekilmesi sağlandı.

İSTİHDAM 6322 SAYILI KANUN SEÇENEKLERİ

Bordro parametreleri/ İstihdam 6322 sayılı kanun seçenekleri 0-Yok, 1-16322, 2-26322 şeklinde düzenlendi.

KIDEM TAZMİNATINDA DÜZENLEME

Kıdem Tazminatı hesaplama ekranına Tavanı aşan ödeme tutarı ve Fazla tutar ödenek no sahaları eklendi. Bordro parametreleri vergi parametreleri kısmına Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenek no eklendi. Tavanı aşan ödeme tutarına yazılan tutarın belirtilen ödeneğe aktarılması sağlandı. Yeni eklenen sahalar kıdem tazminatı raporunda da eklendi.

Kıdem tazminatı hesaplama kısmında “Bir ayda gün” sahasına istenilen günün yazılarak hesaplanması sağlandı.

PERSONEL SİCİL KARTINA “ENGEL BİTİŞ TARİHİ” SAHASI

Personel sicil kartına “Engel Bitiş Tarihi” sahası eklendi. Bu sahaya yazılan tarihten sonraki aylarda engel indirimi hesaplanmaması sağlandı.

KANUN NO SEÇENEKLERİNE “16322” İLAVESİ

Aylık prim belgesi kanun no ve Tüm teşvikler raporu kanun no seçeneklerine “16322” eklendi. Personel sicil kartı içerisinde “Uygulanacak Kanun No” sahasına bu madde numarası yazılmalıdır.

 
CARİ
 

EKSTRE VE STOKLU EKSTRE RAPORLARINA GENEL TOPLAM CHECKBOX İLAVESİ

Ekstre ve Stoklu Ekstre raporlarına Genel Toplam CheckBox'ı eklendi. Bu parametre seçili ise Görüntüleme veya Excel çıktısında Genel Toplam satırının çıkması sağlandı.

 
E-DEFTER
 

E-DEFTER DOSYA OLUŞTURMA VE SİLME İŞLEMLERİNDE İLAVE KONTROLLER

E-Defter dosya oluşturma ve dosya silme öncesi kontrollere, dosyanın daha önceden GİB sunucusunda mevcut olup olmadığı kontrol edilerek varsa işleme devam edilmemesi sağlandı.

E-DEFTER DOSYA MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNDE AKILLI KART ÜZERİNDEN SERTİFİKA SEÇİMİ

Defter oluşturma/mühürleme veya gönderme işlemlerinde akıllı kart cihazının içerisinde bulunan ve tarihi geçmemiş birden fazla sertifika varsa seçilebilmesi, geçerli bir adet sertifika varsa otomatik olarak bu sertifikanın kullanılması sağlandı. Bu işlemler için E-İmza (EtaUtlESign) kütüphane dizini güncellenmelidir.

MUHASEBE FİŞ KAYIT İŞLEMLERİNDE ONAYLI DEFTER KONTROLÜ

E-Defter uygulamasına tabi mükellefler için, ilgili döneme ait e-defter dosyaları oluşturulmuş ise muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin engellenmesi sağlandı. Böylelikle dosyaların oluşturulduğu veya GİB’e gönderildiği durumlarda onaylı defter kontrolü yapılarak muhasebe modülü veya diğer modüller üzerinden muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin yapılması engellenmiştir.

DOSYADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

E-Defter Servis/Dosya İşlemleri/E-Defter Dosyasından Muh.Fişi oluşturma menüsü eklendi. Firmanın herhangi bir sebeple silinmiş veya bozulmuş muhasebe kayıtlarını geri yüklemek için, e-defter yevmiye dosyalarını kullanarak muhasebe kayıtlarının tekrar oluşturulması sağlandı.

DEFTER RAPOR BERATI KONTROLÜ

E-Defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi veya geri alınması aşamasında, berat durumlarının GIB sunucusunda başarılı olarak işlendiği kontrolü sağlandı. Böylelikle işleme devam eden veya kuyrukta bekleyen berat dosyalarının durumu başarıyla tamamlanmadan, rapor beratının gönderilmesi veya onaylı berat dosyalarının eksik geri alınması engellendi.

DOSYA ŞEMA KONTROLÜ

E-Defter dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeden veya geri alınması aşamasında şema (saha) kontrolü yapılıyor. “e-Defter Paket” dizini güncellenerek şema kontrollerinin daha hızlı yapılması sağlandı.

E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER

• E-Defter modülünde "V-A1.27.006" versiyonu ile birlikte, Ocak/2019 döneminden başlamak üzere e-defter rapor berat dosyasının oluşturularak Başkanlığa gönderilmesi zorunlu hale getirildi.
• E-Defter modülünde "V-A1.27.007" versiyonu ile birlikte, 01/02/2019 tarihinden sonra yüklenecek beratlar için (2019 öncesi dahil) defter dosyalarının boyutu, berat (yevmiye, kebir) dosyalarına eklendi. 2019 dönemi öncesinde oluşturulan defter berat dosyalarına da dosya boyunun yazılması sağlandı. Defter ve berat dosya boyları işlem takibi tablosuna da işlendi.
• E-Defter modülü Servis → Dosya İşlemleri → E-Defter Dosya Arşivleme menüsüne “Dosya Konumu” seçim alanı eklenerek, 1-Çalışılan Dizin konumunun da şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı. Böylelikle ilgili firmanın daha önce çalışma dizini içerisinde oluşturulmuş e-defter dosyaları da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter dizin saklama yapısına (Vergi Kimlik No/Dönem/Ay) göre gruplanarak alt dizinlere taşınması sağlandı.
• E-Defter paket dizini güncellendi. Dosya kontrollerinde kullanılan şema, şematron (xsl,sch) tanım dosyaları revize edildi.
• E-Defter Berat dosyalarını gönderme işleminde, bir önceki aya ait defter rapor beratı dosyasının GİB Sistemine gönderildiğine ait kontrol yapılması sağlandı.
• E-Defter işlemlerinin (oluşturma, mühürleme, paketleme, gönderme, geri alma, saklama ve silme) kullanıcı kayıt bilgisi şirket log tablosuna yazılması sağlandı.
• E-Defter dosya oluşturulmasında kullanılan çalışma dizini, şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı.

 
E-FATURA
 

OTOMATİK VADE TARİHİ

E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında, F2-Fatura Oluştur ile fatura oluşturulmak istendiğinde, cari karttaki yazılı olan muafiyet gün sayısına göre bu ekranda vade tarihini otomatik getirmesi sağlandı.

CARİ KARTIN SEÇİLEBİLMESİ

E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari kart olduğunda, istenen cari kartın seçilebilmesi sağlandı.

E-FATURA GÖRÜNTÜLEME

E-Faturaların, sol kenar boşluğu 15mm olarak set edilerek görüntülenmesi sağlandı.

KAMU KURUMLARINA E-FATURA DOSYASI OLUŞTURULABİLMESİ

E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, kamu harcama birimlerine düzenleyecekleri faturalar için, Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan Belge Tipi sahasına 7-KAMU seçeneği ilave edildi. Kamu kurumlarına e-fatura dosyası oluşturulabilmesi için, stok kartında GTIP ve MENŞEİ alanlarının ve elektronik fatura bilgileri ekranında ki ödeme bilgileri alanlarının tanımlı olması zorunludur.

2.EL ARAÇ SATIŞI ÖZEL MATRAHLI FATURALARDA KDV UYGULMASI

2. El araç satışlarında uygulanmak üzere E-Fatura ÖZEL MATRAH’lı faturalarda uygulanmak üzere, satır kdv oranı sıfır (0) ve özel matrah tutarı belirtilmiş ise matrah ile tutar arasındaki farkın, fatura genel kdv oranı kullanılarak kdv tutarının hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANI, UNVAN2 İLE BİRLEŞTİR SEÇENEĞİ

Şirket modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler E-fatura Genel Parametrelerin → Diğer Bilgiler sekmesinde “Cari ünvanı Ünvan2 ile birleştir” seçeneği ilave edilerek, Unvan2 sahasının da Unvan sahasıyla birleştirilerek daha uzun çıkması sağlandı.

FATURADA KULLANILAN TL DEĞERLERİNİN İLGİLİ E-FATURA DİZAYN DOSYASINDA KULLANILMASI

Dövizli e-fatura xml dosyası oluşturulurken toplam sahalarının TL değerleri sabit not olarak dosyaya ilave edildi. Böylelikle kur farkından doğan hesaplama farklarının yerine, faturada kullanılan TL değerlerinin ilgili e-fatura (*.xslt) dizayn dosyasında kullanarak bastırılması sağlanabilir.

ENTEGRATÖR FİRMAYA AİT KONTÖR BİLGİSİ

E-faturaları gönderme ve alma işlemleri ekranına F7 Kontör butonu ilave edildi. Böylelikle entegratör firma ile kontörlü sözleşme yapıldığında, kalan kontör sayısının bilgilendirilmesi sağlandı.

E-FATURA KULLANICI PARAMETRELERİ EKRANINDA YENİ ALANLAR

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına “Dövizli Belge, Belge Tipi, Belge Ek Tipi, Vergi İstisna Kodu ve Menşei” alanları ilave edildi. Böylelikle kullanıcı bazlı alanların fatura ekranına ön değer olarak tanımlı gelmesi sağlandı.

E-FATURA BELGE PROFİLİ

E-fatura iade olduğu durumlarda, belge profili “Temel Fatura” olması kontrol edildi.

 
GENEL
 

ZORUNLU ALAN KISITLAMASI / ÖN DEĞER TANIMLAMA

Sistem Yönetimi Modülünde, Sistem İşlemleri/Kullanıcı İşlemleri/Kısıtlama Bağlantı Tanımları menüsüne Zorunlu Alan Detay Kod Tanımları ekranı ilave edildi. Böylelikle bu ekrandan tanımlanan modül ve konu tipine bağlı olarak belirtilen alanların, kart veya fiş kayıt işlemlerinde zorunlu tutularak boş geçilememesi, ön değer taşınabilmesi veya belirli kriterlere göre kısıtlanarak veri girişi yapılabilmesi sağlandı.

VERİ GİRİŞ TABLOSUNDA KOLON SIRALAMA

Veri giriş tablosu (grid) olarak kullanılan fiş ekranlarında istenilen kolonlara göre sıralama yapabilmek amacıyla kolon sıralama (Shift+Ctrl+S) özelliği eklendi.

“BARKOD SATIRLARINI BİRLEŞTİR” PARAMETRESİ

Fatura Genel Parametreleri ekranına “Barkod Satırlarını Birleştir” parametresi ilave edildi.

GENEL DÜZENLEME

•   Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonda kullanılan ADO ( ActiveX Data Object ) bağlantı mimarisi yerine, SDAC ( SQL Server Data Access ) teknolojisine geçilmiştir. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha hızlı bilgi transferi sağlanmıştır. SDAC teknolojisi sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans (daha düşük hafıza, daha hızlı veri aktarımı) ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.

•   İlk Kurulum (EtaSetup) uygulaması sayesinde güncel program dosyaları, internet adresi (http://cdn.etaserver.com/eta/EtaSetup.exe) üzerinden herhangi bir CD olmadan sadece konfigürasyon(config.eta) dosyası ile, seçilen versiyon dosyaları indirilip kurulabilmektedir.

•   Açık olan modüllerin tamamının topluca kapatılabilmesi için ana menü çıkış butonunun tümünü kapatması sağlandı. Kapatılmak istenen modüllerin aktif olan menüleri için kullanıcının uyarılması sağlandı.

•   Ana Menü ekranında yeni duyurular varsa, Duyuru ekranının otomatik olarak gösterilmesi sağlandı. Kullanıcı Duyuru butonuna kapatmadığı sürece duyuru ekranı açık kalacaktır.

•   Ana Menü ekranı durum çubuğuna şirket kodu ve dönem bilgisi eklendi.

•   Modüllerde bulunan fiş ekranlarına belgeler sekmesi eklendi, böylelikle fişlere birden fazla resim, dosya (Pdf, Word, Excel) belgeleri eklenebiliyor.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne "Önceki Dönemden Değer Getir" butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler "Eğitim ve Sağlık Harcamaları" bölümüne getirilir.

MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI

Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.

BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE "KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME" PARAMETRESİ

Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine "Küsurat Bilgilerini Gösterme" parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.

KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.

KALEM ÖN DEĞERLERİ VE BELGE TÜR TANIMLARI SAHALARININ TANIMLANMASI

İşletme modülü → Hareket fişinde yeni işlem kodu açma ekranında defter beyan sistemi için gerekli, Kalem Ön Değerleri ve Belge Tür Tanımları sahalarının tanımlanması sağlandı.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde "7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler" alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.

DEFTER DÖKÜMÜ

İşletme modülü, Raporlar, Defter dökümü raporu alındığında “kalem sıra numaraları düzensiz devam etmek istediğinize emin misiniz Evet ve Hayır” şeklinde karşılaşılan soruya “Tümüne Evet” seçeneği eklendi.

 
MUHASEBE IV
 

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne "Önceki Dönemden Değer Getir" butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler "Eğitim ve Sağlık Harcamaları" bölümüne getirilir.

MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI

Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.

BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE "KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME" PARAMETRESİ

Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine "Küsurat Bilgilerini Gösterme" parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ

2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, plastik poşetlerin ücretlendirmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında Mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından verilecek olan geri kazanım katılım payı beyannamesi programımıza ilave edildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME

Beyannameler, İndirilecek KDV Listesi hazırlanırken, GİB’in istediği unvan sınırlamasının ekrandaki “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresine bağlı çalışması sağlandı.

KDV 1 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklendi.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.

BA / BS MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNLARINA “ÜNVAN 2”SAHASI İLAVESİ

Muhasebe IV modülü → Beyannameler → Bildirimler → BA/BS Mal ve Hizmet Satış/Alış → BA/BS Mutabakat Mektubu dizayn tanımı sahalarına 'Ünvan 2' sahası ilave edildi.

KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna, Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklendi. KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde "7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler" alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.

SABİT İŞLEM KODLARI SAYFASINDA DÜZENLEME

Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı (Kurum) ekranında, Sabit İşlem Kodlarının sayfasına, 20 - 7143S.Kanun Kapsamında Oluşan KKEG, 2018 3.dönem itibari ile geçerli olacak şekilde yapıldı.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

RESİM VE BELGE DOSYALARININ DOSYADAN OKUNABİLMESİ

Tüm modüllere ait kart ve fiş ekranlarındaki resim ve belge dosyalarının isteğe bağlı olarak veritabanı yerine dosyadan okunabilmesi amacıyla, Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Resim Dosyası Okuma Şekli”, “Resim Dosya Dizini”, “Belge Dosyası Okuma Şekli”, “Belge Dosya Dizini” parametreleri ilave edildi.

TANIMSIZ MASRAF M.KONTROLÜ PARAMETRESİ

Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Tanımsız Masraf M.Kontrolü” parametresi eklendi. İlgili modüllerde masraf merkezi kontrolünün bu parametreye göre yapılması sağlandı.

GÜVENLİ ŞİFRE UYGULAMASI

Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket genel parametrelerinde bulunan Beyanname Parametreleri sekmesinde “Gib İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri” alanında şifrelerin güvenlik açısından yıldızlı* olması sağlandı.

 
DIŞ TİCARET
 

GÜMRÜK LİSTESİNE “İstanbul Hava Limanı 341453” KODUNUN İLAVESİ

Dış Ticaret modülü, Kart Tanımları, İhracat Kartı Tanımı, Yeni kart bölümünden Sevkiyat/Teslimat sekmesinde Yükleme Tarih/Yeri satırının 2.sırasında bulunan Yeri butonuna tıklandığında açılan gümrük listesine “İstanbul Hava Limanı 341453” kodu eklendi.

GTIP. KODLARI

GTIP. kodları güncellenerek eklendi.

 
ETİKET YAZDIRMA
 

STOK ETİKETİ DİZAYN BİLGİLERİ BÖLÜMÜNE MENŞEİ ÜLKE İSMİNİN İLAVE EDİLMESİ

Etiket yazdırma modülü, Etiket yazdırma, Stok Etiketi, Dizayn Bilgileri bölümüne Stok kartının Dış Ticaret Bilgileri sekmesinde bulunan “menşei ülke ismi”nin de yer alması sağlandı.

 
FATURA
 

REFERANS BİLGİLERİ

E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar bölümüne Referans Bilgileri Ön Değer Tanımları eklendi. Bu ekrandan tanımı yapılan ön değer bilgilerinin, faturaya ait Elektronik Fatura Bilgileri ekranındaki Referans Bilgileri sayfasına, ekrana yeni eklenen F6-Referans İlk Değer tuşu ile getirilmesi sağlandı.

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK TEVKİFAT UYGULAMASI

Fatura modülünde düzenlenen tevkifatlı faturanın, Fatura/Muhasebe entegrasyonunda uygulanmak üzere, Tevkifat uygulaması için KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecek kısmı için muhasebe hesap kodu tanımlanarak, muhasebe fişinde ayrıca gösterilmesi sağlandı. Fatura modülü Servis → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları → Fatura Grup Tanımları ekranına “81-Sorumlu Sıfatıyla Bey.Tevkifat” muhasebe kod alanları tanımlanmıştır.

 
İRSALİYE
 

DÖVİZ FİYATI ALANI

İrsaliye modülü → Raporlar → İrsaliye Kalem Listesi raporlarının F3->Saha Boy. bölümüne “Döviz Fiyatı” sahası ilave edildi.

MUHASEBE FİŞİ YAZDIRILMASI

İrsaliye modülünden faturalama işlemi yapıldığında, bu ekrandan muhasebe fişi yazdırılması sağlandı.

 
MUHASEBE
 

FİŞ TARİHİNE GÖRE SIRALA SEÇENEKLERİ

Muhasebe modülü, Servis, Dosya İşlemleri, Fiş Birleştirme “Yazılacak Fiş Bilgileri” bölümünde, Satırları Sırala seçeneklerine “Fiş Tarihine Göre Sırala” seçenekleri ilave edildi.

MUHASEBE FİŞİNDE DETAYLI LOG KAYDI BİLGİSİ

Muhasebe modülü ve muhasebe modülüne entegre fiş oluşturan tüm modüllerde her bir işlem için ayrı ayrı detaylı log kaydı yapılması sağlandı. Bu detay log kayıtlarının muhasebe fişi üzerindeki F8->Bilgi menüsündeki Kayıt Bilgisi ekranının “İşlem” sayfasında ve Sistem YönetimiRaporlarKayıt Bilgisi Raporunda gösterimi sağlandı.

MUHASEBE FİŞ LİSTESİ (ÖZET) VE HAREKET LİSTESİ RAPORLARIDA LOG KAYITLARINA AİT BİLGİ SAHA BOYLARINA İLAVESİ

Muhasebe modülü içerisindeki Fiş Listesi (Özet) ve Hareket Listesi Raporlarına log kayıtlarına ait Oluşturma ve Son Değiştirme bilgileri ile ilgili F3->Saha Boy tanımlarına ilave edildi.

 
MBO
 

AÇIKLAMA BİLGİSİNE EVRAK NO BİLGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ

Şirket Bilgileri Modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → MBO Genel Parametreleri menüsü Entegrasyon Parametreleri sekmesindeki Muhasebe Bağlantı Bilgileri ve İşletme Bağlantı Bilgileri grubuna yeni eklenen "Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin" parametrelerine göre Açıklama bilgisine Evrak No bilgisinin dahil edilmesi sağlandı.

 
STOK
 

STOK RAPORUNA BARKOD KODU BİLGİSİ İLAVESİ

Stok raporlarında Bakiye Listesi ve Envanter Raporlarında bulunan F3 Saha boylarına Barkod bilgisi eklendi.

STOK KART LİSTESİ RAPORUNDA DIŞ TİCARET BİLGİLERİ SAHALARI İLAVESİ

Stok Modülü, Stok Kartı → Stok Kart Listesine raporuna, stok kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Dış Ticaret Bilgileri F3-Saha Boy tanımlarına eklendi.

 
SİPARİŞ
 

BELGE TİPİ:OKC SEÇENEĞİ

Sipariş Modülü, Sipariş kapama bölümünde Shift+F5 tuşuna basılıp Fatura oluşturmak istendiğinde gelen E-Fatura Bilgileri ekranında Belge Tipi:OKC seçeneği eklendi.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

•  Sipariş modülü devir işleminde “Devredilecek Fiş Başlangıç ve Bitiş Tarihi” seçeneği eklendi.
•  Yeni dönem devir Stok ekranına Belirtilen kod aralığı seçenekleri eklendi.
•  Üretim modülü devir işleminde Devredilecek fiş başlangıç ve bitiş tarihi seçeneği eklendi.
•  Sistem modülü → Ortak Tanımlar → Ortak parametrelere “Veritabanı Dizini Uygulaması” seçeneği eklendi.
      0-Parametre: Yeni şirket Konfigürasyon parametrelerinde tanımlanan dizine göre açılacak.
      1-Şirket Veritabanı Dizini: Yeni Şirket Eski şirketin bulunduğu dizinde açılacaktır.

İSTİSNA TANIMLARI

Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İstisna Tanımları bölümü güncellenerek 335 nolu tam istisna tanımı eklendi.

İŞLETME BELGE TÜRLERİ

Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İşletme Defter-Beyan Tanımları, Gider/Gelir Tanımları Belge Türleri bölümünde, Alış/Satış Türü, Gider/Gelir Kayıt Türleri bölümüne eklenen Belge Türlerine ait değerlerin gelmesi sağlandı.

 
TRANSFER
 

EVRAK NO ÖN TAKI YAZABİLECEK ALAN İLAVESİ

Transfer Modülü, Dosya Transferi Pos BağlantısıFatura Transferi Bölümünde Evrak No Ön Takı sahası ilave edildi. Transfer sonrasında transfer edilen fişlere bu şekilde evrak ön takısı verilebilir.

MESAJ DOSYASI UZANTISININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

Transfer Modülü, Dosya Transferi → Pos Bağlantısı → Stok Kart Transferinde mesaj dosyası uzantısına müdahale edilmesi sağlandı. Bu şekilde birden fazla pos cihazına stok kart transferi yapılırken mesaj dosyaları ayrılabilir.

 
ÜRETİM
 

EMİR KAPAMA FİŞİNDE EVRAK NO 2 SAHASI İLAVESİ

Üretim modülü, Üretim Emir Fişi, Emir Kapama Fişine Evrak No 1 sahasının altına Evrak No 2 alanı ilave edildi.