Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 58 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

7252 SAYILI KÇÖ TEŞVİK KANUNUN BORDRO MODÜLÜNE EKLENMESİ

Personel Kartı İşv. Sigorta Prim Teşviki sahasına 5-07252 seçeneği eklendi. Bu teşviki alan personel bu şekilde belirtildikten sonra puantaj kartında Kçö Ortalama Gün (Teşvik) sahasına Teşvikten yararlanılan gün sayısı yazılmalıdır. Ortalama gün sahası özel tanımlı raporlarda 784, özel tanımlı icmalde 794 no.lu saha olarak dökülebilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

• Tik Raporları / Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi güncellendi ve raporu eklendi. Bordro parametrelerine İstihdam-1/ Kısa çalışma Ödeneği Parametreleri eklendi. Personel sicil kartı, Diğer Bilgiler Sayfasına “Kısa Çalışma Ödeneği Uygulanacak” parametresi ve Haftalık Çalışma Saat tanımları eklendi.
• Bordro puantaj kartına KÇÖ Çalışma Günü sahası eklendi. Yazılan çalışma gününe göre hesaplamaların yapılması sağlandı.
• Özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmale KÇÖ Günlük Ücret, KÇÖ Toplam Ücret, KÇÖ Çalışma Günü sahaları eklendi. Ücret Pusulasına ise KÇÖ Toplam Ücret sahası eklendi.
• Çoklu Puantaj ekranına “KÇÖ Çalışma Günü” alanını ilave edildi.

COVİD-19 SEBEBİ İLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKAN PERSONELİN BİLDİRİLMESİ

Covid-19 sebebi ile ücretsiz izne çıkarılan personelin bildiriminin yapılabilmesi için Sgk Raporları/Ücretsiz İzin Uygulanacak İşçi Listesi raporu eklendi. Rapor içerisinden XML de oluşturulabilmektedir.

ÜCRET PUSULASINDA KVK KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ PARAMETRESİ

Ücret pusulasına KVK Kişisel Veri Gizliliği parametresi eklendi. Bu parametreye göre gerekli sahalar kapatıldı ve açıklama eklendi.

EKSİK GÜN NEDENİ LİSTESİ

Bordro modülü, Puantaj Kartında bulunan “Eksik Gün Nedeni” tablosu güncellendi.

BEYANNAMELERE DEĞER AKTARILMASI

Bordro-Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranına “Muhtasar Beyanname 1-1003A 2-1003B 3-Tümü” seçeneği eklendi. Beyannamelerde şube kullanımı işaretli ise (Yeni tip) 1003A ve 1003B beyannamelerine değer aktarılması sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEYE DEĞER AKTARMA

MUHTASAR BEYANNAMEYE DEĞER AKTARMA

02828 SAYILI SİGORTA PRİM İNDİRİMİ

Bordro Parametrelerine “02828 Sayılı sigorta prim indirimi ” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse ve karta uygulanacak kanun no 02828 yazılırsa, bu indirimlerin hesaplanması sağlandı.

TOPLU FORMÜLDEN ÖDENEK KAYDETME

Bordro/Puantaj Kartı/Toplu Formülden Ödenek Kaydetme ekranı eklendi. Ödenek tanımları formül kısmında yazılan formüle göre istenilen ödeneğin hesaplanarak yazılması sağlandı.

 
BÜRO OTOMASYONU
 

EVRAK NO KARAKTER SAYISININ ARTTIRILMASI

Büro Otomasyonu modülü, Raporlar, B/A Raporları, Mükellef Hesap Ekstresi bölümünde F3-Saha Boy. Alanında Evrak No karakter sayısı arttırıldı.

 
CARİ
 

GÖNDERİ ŞEKLİ

Cari Kart bağlantılar sayfasına “Gönderi Şekli” seçim alanı eklendi.

CARİ KARTINDA E-İRSALİYE POSTA KUTUSU

E-İrsaliyenin posta kutusu için Cari kart bağlantılar sekmesine e-irsaliye posta kutusunun sahası ilave edildi.

CARİ KARTINDA E-FATURA POSTA KUTUSU SORGULAMA

E-Fatura ve E-İrsaliye sorgulamada birden fazla posta kutusu varsa seçim ekranın gelmesi sağlandı.

TC KİMLİK ve FİRMA TİPİ BİLGİSİ

Cari Kart kimlikler sayfasındaki TC.Kimlik No sahası ana sayfaya taşındı. Ayrıca Cari kart Ana sayfaya “Firma Tipi” seçim alanı eklendi.

VKN VE TCKN DOLULUK VE DOĞRULUK KONTROLLERİ

VKN ve TCKN de boy, doluluk ve doğruluk kontrolleri sağlandı. Cari Genel Parametrelerine kontrollerin çalışma şekli için seçim eklendi.

TCKN MÜKERRERLİK KONTROLÜ

Cari Genel Parametrelerine TCKN bilgisinin mükerrer yazıldığı durumların kontrolü için parametre ilave edildi. Birden fazla cari karta aynı TCKN yazıldığında kontrol yapılması sağlandı.

 
E-BEYANNAME
 

POŞET BEYANNAMESİNDE 6 AYLIK SEÇENEĞİ

E-beyanname modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları bölümünde yer alan Poşet Beyannamesi alanına 6 Aylık seçeneği eklendi.

 
E-DEFTER
 

E-DEFTER ARACI KURUM HESAP PLANI

E-Defter modülünde Sermaye Piyasası Kanunu “Aracı Kurum Hesap Planı” mevzuat çerçevesinde, E-Defter raporu berat dosyasının (4) haneli olarak oluşturulması sağlandı.

 
E-FATURA
 

YENİ DÜZENLEMELER

• Fatura Belge Yanıt durumu 2-Red ise faturanın iptal edilebilmesi sağlandı.
• E-Arşiv faturasının on-line iptali için; Şirket bilgileri modülü “E-Fatura Genel Parametreler / Entegrasyon Bilgileri / E-Arşiv”  bölümüne “On-line Iptal E-Arşiv” parametresi ilave edildi.
• E-Arşiv fatura dosyası gönderilmediyse sistemden tamamen silinmesi için; Şirket bilgileri modülü “E-Fatura Genel Parametreler / Entegrasyon Bilgileri / E-Arşiv” bölümüne “İptal Faturayı Sistemden Tamamen Sil” parametresi ilave edildi. Böylelikle fatura iptali aşamasında gönderilmeyen dosya ise parametreye bağlı olarak düzenlenen faturanın veritabanından tamamen silinmesi sağlandı.

TCKN ve VKN SORGULAMA

TCKN ve VKN aynı anda yazıldığında, her iki numaranın da e-fatura sorgulama yapılması sağlandı.

FARKLI KDV TUTARLARI BULUNAN DÖVİZLİ FATURADA YENİ ALANLAR

E-Fatura XML dosyasına dövizli faturalarda birden fazla KDV oranı kullanılmış ise, KDV Matrahı cac:AdditionalDocumentReference/TAXAMOUNTVAT ve KDV tutarı cac:AdditionalDocumentReference/TAXABLEAMOUNTVAT alanları ilave edildi.

 
FATURA II
 

DÖVİZ NET TUTARI

Fatura II modülü, Çok Dövizli Raporlar, Stok Satış Özet Raporuna "Döviz Net Tutar" sahası eklendi.

 
FATURA
 

MÜSTAHSİL MAKBUZ ALIMLARI/SATIŞLARI LİSTELERİ

Müstahsil Makbuz Alımları/Satışları listeleri saha boylarına Ek Vergiler eklendi. Rapora çıkacak ek vergilerin ekrandan seçilmesi sağlandı.

DÖVİZ NET TUTARI

TL/Döviz otomatik çevirme ya da Döviz/TL otomatik çevrimi için fatura kullanıcı parametrelerine iki adet yeni parametre eklendi. Bu parametrelere evet işaretlendiği zaman çevrim işlemi otomatik olarak yapılır. Fatura kullanıcı parametrelerindeki bu parametreler fatura modülü yanı sıra, irsaliye, sipariş ve satın alma modüllerinde de geçerlidir. Bu modüllerde ayrıca parametre bulunmaz.

SATIŞ FİŞ EVRAK NO SERİ SEÇİMİ PARAMETRESİ

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Evrak No Seri Seçimi parametresi ilave edildi.

SATIŞ FİŞ EVRAK SIRA NO TAKİP KONTROLÜ PARAMETRESİ

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Evrak Sıra No Takip Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin; sistemde ARS2020000000305 numaralı fatura kayıtlı değil ise ARS2020000000306 numaralı faturanın kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.

SATIŞ FİŞ TARİH SIRA KONTROLÜ PARAMETRESİ

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Tarih Sıra Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin; sistemde 20/02/2020 tarihli ve ARS2020000000305 numaralı fatura kayıtlı iken 19/02/2020 tarihli ve ARS2020000000306 numaralı faturanın kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.

MATBU (KAĞIT) FATURA DÜZENLEME ÜST LİMİTLERİ İLE İLGİLİ PARAMETRELER

Fatura Genel Parametreleri ekranına Matbu (Kağıt) Fatura Düzenleme Üst Limitleri ile ilgili parametreler ilave edildi. E-Arşiv Uygulamasının olmadığı durumlarda Belge Tipi 0-Normal olarak kağıt (matbu) fatura kayıt edilirken fatura genel toplamının 5.000 veya 30.000 TL üzerinde olması durumunda faturanın kayıt edilmesi engellendi. Böyle durumlarda fatura Belge Tipi 6-E-Arşiv(Portal) olarak kayıt edilmeli ve varsa gün içerisinde aynı firmaya/şahsa düzenlenmiş kağıt (matbu) faturalar iptal edilerek GIB E-Belge Portalı üzerinden E-Arşiv Faturası düzenlenerek gönderilmelidir.

ARAÇ GİDER KISITLAMASI

Fatura ekranı Bağlantılar sayfasına “Gider Kısıtlaması” seçim alanı, Vergiler sayfası KDV. Detayları gridine “KKEG. Tutar” alanı eklendi. Bu alana bağlı olarak Fatura Genel Parametreleri bölümündeki Muhasebe Ent. Parametreleri sayfasına “Araç Gider Kısıtlama Oranı, Araç Kira Kısıtlaması, Araç Vergi Kısıtlaması” tanım alanları eklendi. Fatura Muhasebe Grup Tanımları ekranına “82-KKEG. Gider Kısıtlaması” hesap tanımı eklendi. Bu tanımlara bağlı olarak Muhasebe Entegrasyonun yapılması sağlandı.

AYNI EVRAK NO KONTROLÜ İLE İLGİLİ

Alış faturalarında Evrak Numarası ile birlikte Vergi Hesap Numarası veya T.C.Kimlik Numarası bilgilerine göre mükerrerlik kontrolü yapılması sağlandı.

GİDER KISITLAMASININ KALEM BAZINDA YAPILABİLMESİ

Gider Kısıtlaması uygulaması fiş bazında olduğu gibi kalem bazında da yapılabilmesi için kalem satırlarına “Gider Kısıtlaması” kolonu eklendi.

“5-VERGİ ORANI,6-VERGİ TUTARI,7-VERGİ MATRAHI” SEÇENEKLERİ

Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları ekranındaki Hesaplama Formülü alanına “5-Vergi Oranı,6-Vergi Tutarı,7-Vergi Matrahı” seçenekleri eklendi. Böylelikle Ek Vergi işlemlerinde oran, tutar, matrah bilgilerinin Sistem yönetiminde tanımlı değerler yerine Fatura, İrsaliye veya Sipariş fiş satırlarında belirtilerek kullanılabilmesi için “|” (more karakteri) ayracı kullanıldı. Örneğin; [SGK|10.00]

ÖTV MATRAHI

ÖTV matrahının kanuni özel durumlardan dolayı kullanıcı tarafından belirlenebilmesi için fiş kalem satırına “ÖTV Matrahı” sahası eklendi.

BİRDEN FAZLA E-POSTA KUTUSU

E-Fatura bilgileri ekranı, (CRTL+E) posta kutusu bölümünde seçim butonu eklendi (dürbün) Firmanın birden fazla posta kutusu varsa bu buton yardımı ile seçim yapılabiliyor. Sorgulama entegratör sisteminden yapılıyor.

FİŞ AÇIKLAMA1,2,3 SAHASI İLAVESİ

Fatura modülü, Fatura Kalem Listesi raporuna, fiş üst başlık bilgilerine [FATFIS] ait Açıklama1, Açıklama2 ve Açıklama3 sahaları ilave edildi.

 
GENEL
 

GTİP KODLARI GÜNCELLENMESİ

GTIP kodlarına ait dosya (sys_gtip.xml) TUIK sınıflandırma sunucusundan güncellendi.

 
E-İRSALİYE
 

İRSALİYELERİN SİLİNMESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranına "İptal İrsaliyeyi Sistemden Tamamen Sil" parametresi ilave edildi.

E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTA İŞLEME

E-Fatura modülü / Servis / Dosya işlemleri / E-Fatura kullanan kuruluşları cari karta işleme bölümünün E-İrsaliye modülüne dahil edilmesi sağlandı.

E-İRSALİYE MATBUDAN SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME

E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde alıcıya matbu (kağıt) sevk irsaliyesi düzenlenebilir. Bu işlemi yapabilmek için elektronik irsaliye bilgileri ekranında Belge Tipi (1-MATBUDAN) seçeneği ilave edildi. Matbu evraka ait bilgiler Referanslar bölümünde “2-İlave Belge Referansı” olarak belirtilmeli, Referans ID alanına evrak seri/sıra no, Belge Tarihi alanına evrak tarihi, Belge Tip Kodu alanına “İRSALİYE” ve Belge Tip Açıklaması alanına “MATBU” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.

E-İRSALİYE KISMİ (KABUL/RET) YANITLAMA İŞLEMLERİ

İrsaliyelerin sevk tarihinden (7) gün içinde fiilen teslim alınan mal miktarını bildiren bir yanıt dönebilir. Bu yanıt belge bazında kabul/red veya mal bazında kısmi kabul/red şeklinde olabilmektedir. Kısmi yanıt işlemleri için e-İrsaliye modülünde gelen irsaliyeleri onaylama ve gönderilen irsaliyeleri sorgulama aşamasında takip edilebilmesi sağlandı.

Belge Yanıtı “3-Kısmi Kabul/Red Yanıtla” olan satırlar için İrsaliye Belge No kolunu üzerindeki butona veya F3-Kısmi Yanıt butonuna tıklanarak irsaliyeye ait kısmi yanıt bilgilerinin girilebilmesi veya görüntülenebilmesi sağlandı.

İRSALİYE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Dış Ticaret işlemleri takibi için İrsaliye fişine Kapanış Tarihi ve Dosya Durumu alanları ilave edildi. Dosya durumu (1-Açık) olduğu sürece cari rezerv ve stok bağlantıları yapılmaması sağlandı.

TAŞIYICI KARTI EKRANINA ERİŞİM YAPILABİLMESİ

İrsaliye ve E-İrsaliye modüllerinden de Taşıyıcı Kartı ekranına erişim yapılabilmesi sağlandı.

İRSALİYE DETAYLI FATURALAMA

Detaylı Faturalama, irsaliye fiş ekranı F8-Detay işlemler menüsüne Faturalama (Detaylı) seçeneği eklendi. Böylelikle e-irsaliyelerin Detaylı / Tekli veya Toplu faturalaştırma işlemlerinde varsa yanıt bilgilerine bağlı olarak fatura kalemlerinin oluşturulması sağlandı. Faturalaştırma aşamasında İrsaliye ve Stok fişi güncelleme işlemleri, İrsaliye genel parametrelerindeki veya ekranda onaylanan fiş güncelleme parametresine bağlı olarak irsaliye miktarı sabit kalmak koşuluyla fişin güncellenebilmesi sağlanmıştır.

KONTÖR BUTONU

İrsaliyeleri gönderme ekranında, F7 Kontör butonu eklendi.

GÖNDERİLEN E-İRSALİYEYE SONRADAN FİYAT YAZILMASI

Gönderilen irsaliyelerin değişiklik yapılarak tekrar kayıt edilebilmesi sağlandı. Yapılan değişiklikler GIB’e tekrar yansıtılmamaktadır.

E-FATURA MODÜLÜ OLMAYAN FİRMALARIN E-İRSALİYE VE E-MÜSTAHSİL KULLANABİLMESİ

E-İrsaliye ve/veya E-Müstahsil kullanıcı olan firmaların da E-Fatura Parametreleri ekranına giriş yapabilmesi sağlandı.

ONAY BEKLEYEN İRSALİYELERİN TARİHE GÖRE SIRALANMASI

Gelen irsaliyelerin onaylama ekranında, onay bekleyen irsaliyelerin tarihe göre sıralanması sağlandı.

 
İRSALİYE
 

KAPANIŞ TARİHİ VE DOSYA DURUMU ALANLARI

İrsaliye Fişi / Ek Bilgiler ekranında bulunan Dış Ticaret Bilgileri bölümüne “Kapanış Tarihi ve Dosya Durumu” alanları ilave edildi. Dosya Durumu 1-Açık ise irsaliye fişinden stok bağlantısı yapılmıyor ve dosya kapanana kadar faturalaştırma işlemi yapılamıyor.

BİRDEN FAZLA FİŞ TİPİ SEÇİLEBİLMESİ

İrsaliye Fiş Tipi sahasında, aralarında virgül ayracı kullanılarak birden fazla fiş tipi seçilebilmesi sağlandı.

E-İRSALİYE MATBUDAN SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME

E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde alıcıya matbu (kağıt) sevk irsaliyesi düzenlenebilir. Bu işlemi yapabilmek için elektronik irsaliye bilgileri ekranında Belge Tipi (1-MATBUDAN) seçeneği ilave edildi. Matbu evraka ait bilgiler Referanslar bölümünde “2-İlave Belge Referansı” olarak belirtilmeli, Referans ID alanına evrak seri/sıra no, Belge Tarihi alanına evrak tarihi, Belge Tip Kodu alanına “İRSALİYE” ve Belge Tip Açıklaması alanına “MATBU” ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.

E-İRSALİYE KISMİ (KABUL/RET) YANITLAMA İŞLEMLERİ

İrsaliyelerin sevk tarihinden (7) gün içinde fiilen teslim alınan mal miktarını bildiren bir yanıt dönebilir. Bu yanıt belge bazında kabul/red veya mal bazında kısmi kabul/red şeklinde olabilmektedir. Kısmi yanıt işlemleri için e-İrsaliye modülünde gelen irsaliyeleri onaylama ve gönderilen irsaliyeleri sorgulama aşamasında takip edilebilmesi sağlandı.

Belge Yanıtı “3-Kısmi Kabul/Red Yanıtla” olan satırlar için İrsaliye Belge No kolunu üzerindeki butona veya F3-Kısmi Yanıt butonuna tıklanarak irsaliyeye ait kısmi yanıt bilgilerinin girilebilmesi veya görüntülenebilmesi sağlandı.

İRSALİYE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Dış Ticaret işlemleri takibi için İrsaliye fişine Kapanış Tarihi ve Dosya Durumu alanları ilave edildi. Dosya durumu (1-Açık) olduğu sürece cari rezerv ve stok bağlantıları yapılmaması sağlandı.

TAŞIYICI KARTI EKRANINA ERİŞİM YAPILABİLMESİ

İrsaliye ve E-İrsaliye modüllerinden de Taşıyıcı Kartı ekranına erişim yapılabilmesi sağlandı.

İRSALİYE DETAYLI FATURALAMA

Detaylı Faturalama, irsaliye fiş ekranı F8-Detay işlemler menüsüne Faturalama (Detaylı) seçeneği eklendi. Böylelikle e-irsaliyelerin Detaylı / Tekli veya Toplu faturalaştırma işlemlerinde varsa yanıt bilgilerine bağlı olarak fatura kalemlerinin oluşturulması sağlandı. Faturalaştırma aşamasında İrsaliye ve Stok fişi güncelleme işlemleri, İrsaliye genel parametrelerindeki veya ekranda onaylanan fiş güncelleme parametresine bağlı olarak irsaliye miktarı sabit kalmak koşuluyla fişin güncellenebilmesi sağlanmıştır.

KONTÖR BUTONU

İrsaliyeleri gönderme ekranında, F7 Kontör butonu eklendi.

GÖNDERİLEN E-İRSALİYEYE SONRADAN FİYAT YAZILMASI

Gönderilen irsaliyelerin değişiklik yapılarak tekrar kayıt edilebilmesi sağlandı. Yapılan değişiklikler GIB’e tekrar yansıtılmamaktadır.

E-FATURA MODÜLÜ OLMAYAN FİRMALARIN E-İRSALİYE VE E-MÜSTAHSİL KULLANABİLMESİ

E-İrsaliye ve/veya E-Müstahsil kullanıcı olan firmaların da E-Fatura Parametreleri ekranına giriş yapabilmesi sağlandı.

ONAY BEKLEYEN İRSALİYELERİN TARİHE GÖRE SIRALANMASI

Gelen irsaliyelerin onaylama ekranında, onay bekleyen irsaliyelerin tarihe göre sıralanması sağlandı.

SATIŞ FİŞ EVRAK NO SERİ SEÇİMİ PARAMETRESİ

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Evrak No Seri Seçimi parametresi ilave edildi.

SATIŞ FİŞ EVRAK SIRA NO TAKİP KONTROLÜ PARAMETRESİ

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Evrak Sıra No Takip Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı değil ise ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.

SATIŞ FİŞ TARİH SIRA KONTROLÜ PARAMETRESİ

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Tarih Sıra Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde 28/02/2020 tarihli ve ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı iken 27/02/2020 tarihli ve ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı

KALEM ALIŞ VE SATIŞ RAPORLARINDA YENİ SAHALAR

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Tarih Sıra Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde 28/02/2020 tarihli ve ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı iken 27/02/2020 tarihli ve ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı

 
İŞLETME DEFTERİ
 

ÖDEMELER SEKMESİNDE TABLO OLUŞTUR BUTONU

Muhtasar beyanname ortak tanımlara Ödemeler sekmesi eklenerek tanımlar yapıldı. Muhtasar beyanname Ödemeler sekmesine tablo oluştur butonu eklendi

E-BEYANNAME DOSYALARININ ŞEMA KONTROLÜ

Beyannamelerin, F5-XML dosyası oluşturulma aşamasında kullanıcı isteğine göre oluşan beyanname dosyasının şema (saha) ve güncel versiyon kontrolleri yapıldı. E-Beyanname Paket kontrolü güncel “Java” programı ile sağlanmaktadır.

BEYANNAMELERİN BDP PROGRAMINDA OTOMATİK OLARAK AÇILMASI

XML Oluşturma ekranına F3->BDP yükle butonu eklendi. Buradan oluşturulan XML dosyası otomatik olarak BDP programını açmakta ve Xml dosyası bilgilerini beyanname dosyasına yüklemektedir.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

Gelir Geçici Vergi  Beyannamesindeki, Vergi Bildirimleri sekmesine, Hasılat Esaslı Kazanç ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah eklendi. Kurum Geçici Vergi  Beyannamesinde ise Matrah Bildirimleri sekmesine Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (GVK.113 madde) sahası eklendi.

FAALİYET KODU SAHASININ TAŞINMASI

İşlem kodları kart tanım ekranında kalem ön değerleri grubuna “Faaliyet (nace) Kodu” alanı ilave edildi. Böylelikle işletme fişinde işlem koduna bağlı olarak faaliyet kodu sahasının taşınması sağlandı.

FAALİYET KODU SEÇİLMESİ VE YAZILABİLMESİ

İşletme Defteri modülünde fiş girişi yapılırken, işleme ait satır bazında faaliyet kodu seçilmesi ve yazılabilmesi sağlandı. Faaliyet Kodu İşlem kodlarına da ön değer olarak tanımlanabilir.

BEYANNAMELERE DEĞER AKTARILMASI

Bordro-Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranına “Muhtasar Beyanname 1-1003A 2-1003B 3-Tümü” seçeneği eklendi. Beyannamelerde şube kullanımı işaretli ise (Yeni tip) 1003A ve 1003B beyannamelerine değer aktarılması sağlandı.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

BDP sisteminde Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, SGK sekmesinin alt tarafında “Hak Edilen Ücret Toplamları, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak Toplamları, Asgari Geçim İndirimi Toplamları, İlgili Döneme ait gelir vergisi matrahı toplamları, Gelir Vergisi Kesintisi Toplamları” alanları, Yeni Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesine eklendi.

GELİR VERGİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

BDP sisteminde yapılan düzenlemelere göre Gelir Vergisi Beyannamesi düzenlendi.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

BDP de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” güncellendiği için yeni sahalar eklendi.

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

 
KUR TAKİBİ
 

KUR TAKİBİ DÖVİZ KURLARININ GÜNCELLENMESİ

Döviz kur bilgilerinin güncellenebilmesi için EtaUtlCur.dll dosyası güncellenmelidir.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

YENİ PARAMETRELER

İnsan Kaynakları genel parametrelerine “Yıllık Fazla Mesai Saati Kontrolü Yap” ve “Yıllık Fazla Mesai Saati Limiti” parametreleri eklendi. Bu parametre işaretlenir ve saat belirtilirse Toplu giriş İşlemi sırasında  limitin aşılması durumunda uyarı verilip kayıt yapılmaması sağlandı.

MESAİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Genel Bazlı Mesai Raporuna Mesai Vardiya Kodu, Sadece Eksik Çalışanları Göster, Sadece Hiç Çalışmayanları(Günlük) Göster, Sadece Fazla Mesai Çalışanları Göster seçenekleri eklenerek istenilen parametreye göre rapor alınabilmesi sağlandı. Ayrıca Rapora Fazla Mesai Çalışma Süresi sahası eklenerek fazla mesai saat bilgilerinin dökülmesi sağlandı.

FAZLA MESAİ YAPACAKLAR KONTROL GİRİŞİ VE DÜZELTME SİLME SEÇENEKLERİ

İnsan Kaynakları/Mesai Yönetimi/Toplu Giriş Çıkış işlemleri kısmına Fazla Mesai Yapacaklar Kontrol Girişi ve Düzeltme Silme seçenekleri eklendi. Mesai yapacak personelin bu bölümde listeye girilmesi ve toplu giriş çıkış ekranında girilen personelin İnsan kaynakları genel parametrelerindeki “Günlük Fazla Mesai Kontrolü Yap” parametresine bağlı olarak kontrol edilmesi ve listede olmayan personelin fazla mesai yapması durumunda uyarı alınması sağlandı.

İŞTEN AYRILANLAR LİSTEDE GELSİN PARAMETRESİ

İnsan Kaynakları kullanıcı parametrelerine İşten Ayrılanlar Listede Gelsin parametresi eklendi. Eski kart arama ekranına “Çalışan Personeller, Çalışmayan Personeller” seçenekleri eklendi.

İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜNDE YAPILAN GENEL DÜZENLEMELER

• Personel/Sicil Özlük kartı ve Aday kartlarında T.C. Kimlik no ile sorgulama yapılması sağlandı.
• İzin Yönetiminde, yıllık izinleri sürelerini "İşe Giriş Tarihi" veya "İşe İlk Giriş Tarihi" sahalarına göre hesaplanabilmesi için Yıllık İzinleri Hesapla ekranına "İşe Giriş Tarih Tipi" parametresi eklendi. Ayrıca aynı ekrana İşten çıkmış olanların listelenmesi için "İşten Çıkmış Olanlar" parametresi eklendi.
• İzin Yönetiminde yer alan İzin Tanım kartlarına personel bazında, belirtilen aralıklarda en çok izin alma parametreleri eklendi.
• İşe Alım opsiyonunda adayın, Görüşme Değerlendirme ekranında adayların detaylı değerlendirilmesi için Değerlendirme Kart Tanımları, Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranları eklendi.
• İzin Yönetiminde Şube/Departman Bazlı İzin Süre Tanımları ekranı eklendi. Bu tanım ile yanı tarihlerde şube ve departman bazında maksimum kaç personele izin tanımlanacağı belirtilir.
• Mesai Yönetimi, "Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri" ekranına "Mesai Tipi" parametresi eklendi. Bu parametre ile personellerin Mesai Tipine göre filtreleme yapılabilecek. Ayrıca sorgulanan personellerin tarih bazında işyeri ve Departman değişikliği yapılması sağlandı. Bu değişiklik ile personellerin gün bazında hangi işyeri ve hangi departmanda kaç saat çalıştıkları bulunabilecek.
• Mesai Yönetimi, "Zaman Çizelge Planlaması" ekranına "Mesai/Vardiya Kodu" sahası eklendi. Bu saha ile seçilen personellerin mesai/vardiya kodları toplu olarak atanabilecek.
• Mesai Yönetimi, "Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri" ekranına "Tatil Günlerini Yaz" parametresi eklendi. Bu parametre ile Sistem Yönetimi modülünde ki Çalışma Gün Tanımları baz alınarak tatil günlerinin Bordro modülüne otomatik olarak aktarılması sağlandı.
• Mesai Yönetimi, Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri ekranında, Mesai Şekli "2-Değişken" seçilmesi durumunda ekrana gelen Mesai/Vardiya Kod sahasında belirtilen mesai tanımına ait giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak ekrandaki Giriş Saati ve Çıkış Saati sahalarına gelecek şekilde düzenlendi.
• İşe Alımda yer alan Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ile Performans Yön. opsiyonundaki Davranış/Sorumluluk Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranlarındaki gridler de toplu seçim yapılabilmesi sağlandı.
• İşe Alım raporlarına İş Gücü Devir Oran Raporu eklendi. Bu rapor Bordro modülü ile entegre çalışmaktadır.
• Eğitim Yönetiminde, aday veya personellerin eğitime katılım sürelerinin belirtilmesi sağlandı.
• Eğitim Yönetimi, Eğitim Değerlendirme ekranında her personel veya aday için eğitime ne kadar süre ile katılım yaptıklarına dair veri girilebilmesi için yeni kolon(KATILIM SÜRESİ) eklendi. Bu ekrandan yapılan işlemler aday ve personel sicil/özlük kartındaki Kurs/Seminerler bölümüne otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı zamanda eğitim yön. raporlarına "EĞİTİM SÜRESİ" ve "KATILIM SÜRESİ" isimli başlıklar eklendi.
• Performans Yönetiminde yer alan Kota Bazlı Performans Değerlendirme/ Kota Kart ekranına Hedef Rakam Birimi sahası eklendi.
• Zimmet Yön. opsiyonunda yer alan Zimmet Atama/İade İşlemleri ekranına, zimmet atama işleminde kullanılması için Teslim Edilen Miktar, İade işleminde kullanılması için ise İade Edilen Miktar ve İade Tarihi sahaları eklendi.

 
MUHASEBE
 

AÇIKLAMAYA BİLGİ AKTARILMASI

Muhasebe fiş girişi sırasında açıklama, açıklama1, açıklama2, açıklama3 sahalarından herhangi bir tanesi içindeyken *bd1-*bd2-*bd3 girildiğinde program muhasebe 4 modülü kullanıcı parametrelerinde bulunan seçeneklere uygun olarak ek cari kart ya da muhasebe hesap planı tablosunda bulunan hesabın hesap adı 1-2-3 sahalarına uygun olanını aktarıyor. Ayrıca muhasebe Kullanıcı Parametreleri Ek Parametreler sayfasına eklenen Hesap Kodu/BS/BA Kodu girişinde Hesap Adı getirme parametreleri eklendi. Bu parametreler kullanılarak Hesap Kodu/BS/BA Kodu seçildiği zaman yukarıda açıklanan işlem otomatik yapılır.

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Muhasebe Fişinde, Evrak Tarihi Taşıma CTRL + P, Evrak No Taşıma CTRL + R kısa yolları eklendi.

 
MUHASEBE IV
 

25- DİĞER BELGE VE KANUN TÜRLERİNDEN GÜN TAMAMLAMA

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dökümü, SGK Bildirimleri, Eksik Gün Nedeni Kodu tablosunda “25- Diğer Belge ve Kanun Türlerinden Gün Tamamlama” eksik gün sahası eklendi.

TAHAKKUK NEDENİ KODU LİSTESİNE YENİ SAHALAR

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dökümü, SGK Bildirimleri, Tahakkuk Nedeni Kodu listesine yeni sahalar eklendi.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE “ADRES NUMARASI” SAHASI

Muhasebe IV modülü, Vergi Beyannameleri, Gelir Vergisi Beyannamesi Dökümünde Kazanç Bildirim Detayı sayfasında “Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim” sekmesinde “Adres Numarası” sahası eklendi.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALANI

Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyanname Dökümü (Kurum) Ekler sekmesinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” bölümünde bulunan Giderlerin Türü alanına yeni eklenen “G.V.K.40 mad.gereği binek otom gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG” alanı ilave edildi.

HASILAT ESASLI KAZANÇ

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyanname Dökümü (Kurum) Ekler sekmesine BDP sisteminde bulunan "G.V.K. 113. Mad. Kapsamında Hasılat Esaslı Kazanç" sayfası eklendi.

EKSİK GÜN KODLARI

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesinde "Eksik Gün Listesi" alanında 27,28,29 eksik gün kodları eklendi.

E-BEYANNAME DOSYALARININ ŞEMA KONTROLÜ

Beyannamelerin, F5-XML dosyası oluşturulma aşamasında kullanıcı isteğine göre oluşan beyanname dosyasının şema (saha) ve güncel versiyon kontrolleri yapıldı. E-Beyanname Paket kontrolü güncel “Java” programı ile sağlanmaktadır.

BEYANNAMELERİN BDP PROGRAMINDA OTOMATİK OLARAK AÇILMASI

XML Oluşturma ekranına F3->BDP yükle butonu eklendi. Buradan oluşturulan XML dosyası otomatik olarak BDP programını açmakta ve Xml dosyası bilgilerini beyanname dosyasına yüklemektedir.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

Gelir Geçici Vergi  Beyannamesindeki, Vergi Bildirimleri sekmesine, Hasılat Esaslı Kazanç ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah eklendi. Kurum Geçici Vergi  Beyannamesinde ise Matrah Bildirimleri sekmesine Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (GVK.113 madde) sahası eklendi.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

TEVKİFAT ORANLARI

Sistem Yönetimi modülü, Ortak Tanımlar, Vergi Tanımları, Tevkifat Oranları güncellendi ve Fatura modülünde kalem bazlı tevkifat uygulandığında sistem yönetiminde değiştirildiği gibi güncel gelmesi sağlandı. EtaSQL.def dosyası güncellendi.

DÖNEM TİPİ: “6 AYLIK” SEÇENEĞİ

Sistem Yönetimi, Servis, Toplu Parametre Kaydı, Muhasebe IV sayfasında "Geri Kazanım Katılım Payı Beyan." sekmesinde Dönem Tipi: “6 aylık” seçeneği eklendi.

 
STOK
 

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Firmaların Ürün Takip Sistemine bulunacakları bildirim, programlarımız tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu XLS şablonuna uygun olarak, Stok modülümüzden Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu oluşturulmaktadır. Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu’ndan, Alma Bildirimi ve Verme Bildirimi düzenlenebilmektedir. Oluşturulan XLS şablonu Ürün Takip Sistemine manuel olarak yüklenmektedir.

 
STOK II
 

DÖVİZLİ HAREKET LİSTESİ RAPORLARINA F8-PARAMETRELER İLAVESİ

Stok II modülünde "Dövizli Raporlar - Çok Dövizli Raporlar - Hareket Listesi" raporuna giriş çıkış ayrımı yapılabilmesi için F8 Parametresi eklendi.

 
KASA
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

 
BANKA
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

 
ÇEK/SENET
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

POŞET BEYANNAMESİNDE 6 AYLIK SEÇENEĞİ

Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri sekmesinde yer alan Verilen Beyannameler bölümündeki “Poşet Beyannamesinin”, “Aralık” bölümüne 6-Aylık seçeneği eklendi.

 
VERİ AKTARMA
 

GİDER KISITLAMASI

Veri Aktarma modülü, Servis, Dosya Transfer Tanımları, Dosyadan Fişe Transfer Tanımı, Yeni Tanım, Veri sayfasında yer alan “Detay Bilgiler” bölümündeki saha kod listesinde “Gider Kısıtlaması” için saha ilave edildi.