Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 24 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

02828 SAYILI SİGORTA PRİM İNDİRİMİ

Bordro Parametrelerine “02828 Sayılı sigorta prim indirimi ” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse ve karta uygulanacak kanun no 02828 yazılırsa, bu indirimlerin hesaplanması sağlandı.

TOPLU FORMÜLDEN ÖDENEK KAYDETME

Bordro/Puantaj Kartı/Toplu Formülden Ödenek Kaydetme ekranı eklendi. Ödenek tanımları formül kısmında yazılan formüle göre istenilen ödeneğin hesaplanarak yazılması sağlandı.

 
FATURA II
 

DÖVİZ NET TUTARI

Fatura II modülü, Çok Dövizli Raporlar, Stok Satış Özet Raporuna "Döviz Net Tutar" sahası eklendi.

 
FATURA
 

FİŞ AÇIKLAMA1,2,3 SAHASI İLAVESİ

Fatura modülü, Fatura Kalem Listesi raporuna, fiş üst başlık bilgilerine [FATFIS] ait Açıklama1, Açıklama2 ve Açıklama3 sahaları ilave edildi.

 
KUR TAKİBİ
 

KUR TAKİBİ DÖVİZ KURLARININ GÜNCELLENMESİ

Döviz kur bilgilerinin güncellenebilmesi için EtaUtlCur.dll dosyası güncellenmelidir.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜNDE YAPILAN GENEL DÜZENLEMELER

• Personel/Sicil Özlük kartı ve Aday kartlarında T.C. Kimlik no ile sorgulama yapılması sağlandı.
• İzin Yönetiminde, yıllık izinleri sürelerini "İşe Giriş Tarihi" veya "İşe İlk Giriş Tarihi" sahalarına göre hesaplanabilmesi için Yıllık İzinleri Hesapla ekranına "İşe Giriş Tarih Tipi" parametresi eklendi. Ayrıca aynı ekrana İşten çıkmış olanların listelenmesi için "İşten Çıkmış Olanlar" parametresi eklendi.
• İzin Yönetiminde yer alan İzin Tanım kartlarına personel bazında, belirtilen aralıklarda en çok izin alma parametreleri eklendi.
• İşe Alım opsiyonunda adayın, Görüşme Değerlendirme ekranında adayların detaylı değerlendirilmesi için Değerlendirme Kart Tanımları, Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranları eklendi.
• İzin Yönetiminde Şube/Departman Bazlı İzin Süre Tanımları ekranı eklendi. Bu tanım ile yanı tarihlerde şube ve departman bazında maksimum kaç personele izin tanımlanacağı belirtilir.
• Mesai Yönetimi, "Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri" ekranına "Mesai Tipi" parametresi eklendi. Bu parametre ile personellerin Mesai Tipine göre filtreleme yapılabilecek. Ayrıca sorgulanan personellerin tarih bazında işyeri ve Departman değişikliği yapılması sağlandı. Bu değişiklik ile personellerin gün bazında hangi işyeri ve hangi departmanda kaç saat çalıştıkları bulunabilecek.
• Mesai Yönetimi, "Zaman Çizelge Planlaması" ekranına "Mesai/Vardiya Kodu" sahası eklendi. Bu saha ile seçilen personellerin mesai/vardiya kodları toplu olarak atanabilecek.
• Mesai Yönetimi, "Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri" ekranına "Tatil Günlerini Yaz" parametresi eklendi. Bu parametre ile Sistem Yönetimi modülünde ki Çalışma Gün Tanımları baz alınarak tatil günlerinin Bordro modülüne otomatik olarak aktarılması sağlandı.
• Mesai Yönetimi, Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri ekranında, Mesai Şekli "2-Değişken" seçilmesi durumunda ekrana gelen Mesai/Vardiya Kod sahasında belirtilen mesai tanımına ait giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak ekrandaki Giriş Saati ve Çıkış Saati sahalarına gelecek şekilde düzenlendi.
• İşe Alımda yer alan Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ile Performans Yön. opsiyonundaki Davranış/Sorumluluk Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranlarındaki gridler de toplu seçim yapılabilmesi sağlandı.
• İşe Alım raporlarına İş Gücü Devir Oran Raporu eklendi. Bu rapor Bordro modülü ile entegre çalışmaktadır.
• Eğitim Yönetiminde, aday veya personellerin eğitime katılım sürelerinin belirtilmesi sağlandı.
• Eğitim Yönetimi, Eğitim Değerlendirme ekranında her personel veya aday için eğitime ne kadar süre ile katılım yaptıklarına dair veri girilebilmesi için yeni kolon(KATILIM SÜRESİ) eklendi. Bu ekrandan yapılan işlemler aday ve personel sicil/özlük kartındaki Kurs/Seminerler bölümüne otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı zamanda eğitim yön. raporlarına "EĞİTİM SÜRESİ" ve "KATILIM SÜRESİ" isimli başlıklar eklendi.
• Performans Yönetiminde yer alan Kota Bazlı Performans Değerlendirme/ Kota Kart ekranına Hedef Rakam Birimi sahası eklendi.
• Zimmet Yön. opsiyonunda yer alan Zimmet Atama/İade İşlemleri ekranına, zimmet atama işleminde kullanılması için Teslim Edilen Miktar, İade işleminde kullanılması için ise İade Edilen Miktar ve İade Tarihi sahaları eklendi.

 
MUHASEBE
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Muhasebe Fişinde, Evrak Tarihi Taşıma CTRL + P, Evrak No Taşıma CTRL + R kısa yolları eklendi.

 
MUHASEBE IV
 

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

 
STOK II
 

DÖVİZLİ HAREKET LİSTESİ RAPORLARINA F8-PARAMETRELER İLAVESİ

Stok II modülünde "Dövizli Raporlar - Çok Dövizli Raporlar - Hareket Listesi" raporuna giriş çıkış ayrımı yapılabilmesi için F8 Parametresi eklendi.

 
KASA
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

 
BANKA
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

 
ÇEK/SENET
 

MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.