Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 89 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.29 ve ETA:SQL 1.29’a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖDENEK NO 2 SAHASI

Birden fazla sağlık sigortası ödemelerinde kullanılmak üzere, Bordro Parametreleri, Özel Sağlık Sigortası sayfasına “Özel Sağlık Sigortası Ödenek No 2” sahası eklendi.

7256 SAYILI İSTİHDAM TEŞVİĞİ

Personel Sicil Kartı/ İşv. Sigorta Prim Teşviki seçeneklerine 6-17256, 7-27256, 8-37256 seçenekleri eklendi. Seçilen teşvike bağlı olarak hesaplamaların yapılıp muhtasar prim ve hizmet beyannamesine ilgili kanun numarası ile taşınması sağlandı. Tüm Teşvikler Raporunda ilgili kanunlara göre seçim yapılarak döküm alınması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARA AİLE BİLGİLERİ SAHALARI

Personel Sicil Kartı / Aile Bilgileri sahalarının yazdırılabilmesi amacı ile Özel tanımlı raporlara 785 ile 841 arası (3 kişi için) saha kodları eklendi.

MUHTASAR BEYANNAME DEĞER OLUŞTURMA

Bordro Muhtasar beyanname değer oluşturma işleminde, Teşvik var ise Muhasebe 4/ Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Ekler sayfasında yer alan “Teşvik Bildirimi 2008 Sonrası” bölümüne ve Vergi Bildirimi sayfasında yer alan “Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliğ tipi ve Teşvikten Yararlanma Tarihine” değerler aktarıldı.

AYLIK PERSONEL İCMALI RAPORU

Aylık Personel İcmali Raporuna Toplam Satırını bas seçeneği eklendi. Bu parametre ile tüm personel listelendikten sonra dip toplam çıkıp çıkmaması sağlanabilir.

 
BÜRO OTOMASYONU
 

GİB BEYANNAME DOSYASI İNDİRME EKRANINDA 2 SEÇENEKLİ İNDİRME

Büro Otomasyonu Modülünde, Gib Beyanname Dosyası İndirme ekranında 2 seçenekli “İndirme Şekli” parametresi eklendi. 1 - Beyanname Listesi, 2 - Paket Listesi seçeneklerine göre beyannamelere ait PDF dosyaları indirilebilir.

 
CARİ
 

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI

Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.

Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.

E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI

E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.

 
ÇEK / SENET
 

ASIL BORÇLU KODU SAHASINDA OLMAYAN FİRMA KARTININ AÇILABİLMESİ

Çek Senet fiş gridinde Asıl Borçlu kodu girildiğinde listeye kayıtlı değil ise açılsın mı diye sorulur, evet dendiği takdirde yeni Firma Kartı açılabilir.

 
DEMİRBAŞ
 

AMORTİSMAN YÜZDE SEÇİM LİSTESİNDE SEÇİLEN SABİT KIYMETİN EKRANDA GÖRÜNMESİ

Servis- Demirbaş Genel Parametrelerinde “Amortisman Oranı Grup Açıklama Kolonu” sahasına eğer bir Detay Açıklama Nosu girilirse, demirbaş kartında amortisman oranı seçildiğinde bu oranın açıklaması, hem bu belirtilen Detay Bilgiler Sayfasındaki detay nolu açıklamaya hem de amortisman oranı altındaki satıra gelir.

2.EL BİNEK ARAÇLAR İÇİN ÜST LİMİT TANIMI ALANI

Şirket Modülü / Demirbaş Genel Parametrelerine 2.El Binek araçlar için üst limit tanımı alanı eklendi. Demirbaş kartı ekranında Araç Tipi alanına (3-) 2.El Binek araç seçeneği ilave edilerek tanımlanan üst limite göre demirbaş hesaplarının yapılması sağlandı.

 
E-DEFTER
 

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNİN MUHAFAZA VE İBRAZI

30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan kılavuza göre muhasebe fişlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve mühürlenerek saklanabilmesi sağlandı.

 
E-FATURA
 

FATURALARI GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR

Faturaları Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır.

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI

Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.

Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.

E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI

E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.

DOSYA DİZİN TANIMLARI

Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.

“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ

Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.

 
E-İRSALİYE
 

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI

Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.

Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.

E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI

E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.

İRSALİYE GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR

İrsaliyeleri Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır.

“REFERANS BİLGİLERİNİ FATURAYA TAŞIMA ŞEKLİ” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Referans Bilgilerini Faturaya Taşıma Şekli” parametresi ilave edildi. İrsaliyede tanımlanan referans bilgileri tekli ve toplu faturalama işlemleri sonucunda fatura fişine taşınıyor.

“CARİ EK KOD KONUM” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “Cari Ek Kod Konum” parametresi ilave edildi.

“XML DOSYASINI FİYATSIZ OLUŞTUR” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “XML Dosyasını Fiyatsız Oluştur” parametresi ilave edildi. İrsaliyede fiyat olsa dahi, E-İrsaliye XML dosyasında fiyat, tutar, indirim, masraf ve toplam sahalarının değeri (0.0) olarak oluşturulması sağlandı.

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.

DOSYA DİZİN TANIMLARI

Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.

 
E-MUTABAKAT
 

AYNI VKN'Lİ CARİLER İÇİN AYRI E-MUTABAKAT OLUŞTURULMASI

E-Mutabakat genel parametrelerine, “Cari Mutabakat oluşturma tipi 0-Vergi Hesap No/Tc Kimlik No’dan 1-Cari Kodundan” seçeneği eklendi. Cari kodundan seçilirse vergi kimlik no’ya bakılmaksızın her cari kart için ayrı mutabakat tutarı oluşturuldu. Ekstre ve PDF dosyaları Cari kart koduyla oluşturuldu.

DEVİR İŞLEMİ VE GEÇMİŞ AYA DÖNÜŞ

İlgili ayda mutabakat işlemleri tamamlandıktan sonra ay parametresinin değiştirilmesi amacı ile modülün Servis bölümünde Devir İşlemleri ve Geçmiş Aya Dönüş menüleri eklendi.

 
E-MÜSTAHSİL MAKBUZU
 

E-FATURA MODÜLÜNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

E-Müstahsil makbuzu modülünün E-Fatura modülü olmadan da çalışabilmesi sağlandı.

 
FATURA
 

TAHSİLAT DETAYLARINA EVRAK NO SAHASI İLAVESİ

Kapalı fatura kaydı sırasında ekrana gelen Tahsilat Bilgi ekranına Evrak No sahası ilave edildi. Tahsilat satırına ilave edilen evrak no sahası belirtildiğinde entegre (cari/kasa/banka) kayıtlarda bu numaranın, belirtilmez ise fatura numarasının kullanılması sağlandı.

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ

Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.

FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.

Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.

 
GENEL
 

ANA MENÜ EKRANINDA KULLANICI VE YETKİ BAZLI HIZLI ERİŞİM VE KISAYOL KULLANIMI

• Ana Menü ve Modül menülerine, ekranlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesi için kullanıcı ve yetki bazlı “Hızlı Erişim” ve “Kısayol” sekmeleri ilave edildi.
• Modül menülerinde yer alan “Genel Detay Bilgi” uygulama başlığı “Hızlı Erişim Menüsü” olarak değiştirildi.
• Ana Menüye eklenen, Hızlı Erişim sekmesi ile temel modüllerde bulunan kart, fiş ve liste ekranlarına modül başlatılmadan ulaşılabilmesi sağlandı. Hızlı Erişim menü tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Hızlı Erişim Menü Tanımları menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir.
• Ana Menüye eklenen Kısayol (sık kullanılanlar) sekmesi ile kullanıcının sık kullandığı menülere daha kolay erişmesi sağlandı. Modüllerde bulunan orta menülere de Kısayol sekmesi ilave edilerek bu kısa yolların gösterilmesi ve ilgili menülere daha hızlı ulaşım imkanı sağlanmış oldu. Kısayol tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Modül Kısa Yol Tanımı menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir.
• Ana Menu , “Modül / Hızlı Erişim / Kısayol” sekmeleri üzerinde iken “sağ klik” ile Şirket Yedekleme, Hesap Makinesi, Lisans Bilgileri, Sistem Yönetimi gibi menülere hızlı erişim sağlamak amacı ile kısayol butonları ve tuşları ilave edildi.

TABLO, İNDEKS YAPISINDA DÜZENLEME VE TABLO KİLİTLEME YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

• Program genelinde Özel Kod sahalarının boyu (10) haneden (40) haneye çıkarıldı.
• Program genelinde (MIZDEGER, EVRAKNO vb.) bazı tabloların indeks yapılarında ilave ve değişiklikler yapıldı.
• Program genelinde tablo kilitleme yöntemi sırasında kullanılan (LOCKTABLE) tablosu yerine yeni eklenen (LOCKTABLES) tablosu kullanıldı. Böylelikle modül bazında kilitleme yerine kayıt (kart/fiş) bazında kilitleme yöntemine geçilerek işlem bekletme süresinin minimuma indirilmesi sağlandı.
• Çoklu kullanım kayıt/iptal işlemleri sırasında daha önce başka kullanıcı tarafından kilitlenmiş kayıt (kart/fiş) üzerinde işlem yapılmaya çalışıldığında, kaydı kilitleyen kullanıcının bilgisi ile birlikte kullanıcının onayına bağlı olarak işleme devam edilebilmesi sağlandı.

Yukarıdaki işlemler için, mutlaka tüm modüller ve şirket veritabanları güncellenmelidir. Hızlı Veritabanı Güncelleme işlemi için, programa girişte Veri Tabanı Güncelleme Uyarısı, “Evet” olarak seçilir. Veritabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır.

Özel Kodların 10 karakterden fazla kullanılabilmesi için Özel Kod içeren ilgili tüm tabloların güncellenmesi gereklidir. Bu işlem için EtaSQLMng- Veri Tabanı Güncelleme uygulaması açılmalı ve tüm tablolar işaretlenerek veritabanı güncelleme yapılmalıdır. Veri Tabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır.

VERİTABANI GÜNCELLEME (ETAUTLALTER) PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK VE KONTROLLER

Veritabanı güncelleme öncesi otomatik yedekleme işleminin isteğe bağlı olarak ETA:Veritabanı Yönetimi Uygulaması (ETASQLMNG) ile yapılabilmesi sağlandı. Yedekleme işleminin otomatik olarak başlatılabilmesi için mutlaka (ETASQLMNG) uygulaması içerisindeki yedekleme seçenekleri bölümünden “Yedekleme Dizini” tanımlanmış olmalıdır. Şirkete ait yedekleme işlemi otomatik olarak başladığında (EtaUtlAlter.log) dosyasına “sirketveritabanı_Backup=1” değeri set edilmektedir. Böylelikle yedeklenmiş veritabanı için tekrar yedekleme onayına gerek kalmadan veritabanı güncelleme işleminin başlatılması sağlandı.

İL/İLÇE, BANKA/BANKA ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Programımızın default tanımlarında yer alan alan İl/İlçe, Banka/Banka Şube bilgileri güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir.

TEVKİFAT ORANLARININ GÜNCELLENMESİ

Tevkifat oranlarının güncellenmesi için etasql.def dosyası güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir.

GTİP KODLARININ GÜNCELLENMESİ

sys_gtip.xml dosyası güncellendi.

FİŞ EKRANLARINDA KOLON SAHA POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

Fiş ekranlarında kolon saha pozisyon değişikliği işlemi yapılabilmesi sağlandı. Böylece, fiş ekranı açıkken fişe ait kolon bilgilerinde pozisyon değiştirebilme veya seçilen kolonların açılıp/kapanması imkânı sağlandı. Bu işlemler Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Çek/Senet, Kasa, Banka, İşletme ve Büro Otomasyonu modüllerinde aktif hale getirildi.

VERİ GİRİŞ TABLOSUNA METİN DEĞİŞTİRME EKRANI İLAVESİ

Veri giriş tablosundaki ilk sabit sütununda iken, mouse sağ tuşu ile ekrana gelen açılır pencereye, Metin Değiştirme (Ctrl+R) ekranı ilave edildi. Ayrıca bu pencereye Aktif Kolonu Gizle/Göster işlemleri ilave edildi.

EXCEL’E AKTARILAN TÜM RAPORLARDA FİRMA UNVANININ BULUNMASI

Excel’e aktarılan tüm raporlarda Firma Unvanının da bulunması sağlandı.

ENTEGRATÖR KONTROLÜ BUTONU

E-Fatura, E-İrsaliye, E-SMM, E-Müstahsil ve E-Mutabakat modüllerinin Genel Parametrelerinde bulunan entegratör parametrelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacı ile “Entegratör Kontrolü” butonu eklendi.

YAZDIKÇA ARA SEÇENEĞİ

Gümrük tarife (GTİP) listesinde daha hızlı arama yapabilmek için “Yazdıkça Ara” seçeneği ilave edildi.

E-BELGE EVRAK NO TAMAMLAMA

Tüm fişlerde Evrak no alanlarına e-belge evrak no tamamlama özelliğini eklendi. Örneğin GIB2020*15 veya GIB*15 yazıldığında program evrak numarasını GIB2020000000015 şeklinde tamamlıyor.

 
İRSALİYE
 

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.

Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.

EVRAK NO SAHA KONTROLÜ

Fatura ve İrsaliye Fişlerinde e-Belge işlemleri için kayıt aşamasında evrak no saha kontrolü eklendi. Evrak no ön takısının Türkçe (ğüşiöçĞÜŞİÖÇ) ve küçük karakter kullanılması engellendi.

SİSTEM SAATİNİN OTOMATİK TAŞINMASI

Fiş kayıt aşamasında irsaliye saati ve sevk saati boş ise sistem saatinin bu alanlara otomatik olarak taşınması sağlandı.

İRSALİYE GİRİŞİ / İLAVE REFERANSLAR / F6-REF İLK DEĞER

Elektronik İrsaliye Bilgileri / Referanslar sekmesinde Ön değer bilgilerinin seçilebilmesi için F6-Ref İlk değer tuşu ilave edildi.

BELGE TİPİ SEÇENEKLERİNE 3-DİĞER ALANI İLAVESİ

İrsaliye fişi elektronik belge tipi seçeneklerine 3-Diğer alanı ilave edildi. Böylelikle E-İrsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler için E-İrsaliye belgesi olmadan irsaliye düzenlenebilmesi sağlandı.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEMELER

• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsünde, Kart No bilgisinin, sorgulama veya manuel olarak personel kodu yazıldığında gelmesi sağlandı.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Kayıt tipi “0-Üzerine Yaz Eskisini Sil 1-İlave Et seçenekleri eklendi.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Sorgula tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Transfer G/Ç Tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi.

MESAİ RAPORLARINDA DÜZENLEMELER

• Genel Bazlı Mesai raporuna Mesai Çalışma Durumu Parametresi eklendi. Bu parametre seçeneklerinde;
0. “Tümü”
1. “Sadece Eksik Çalışanları Göster”,
2. “Sadece Hiç Çalışmayanları Göster”,
3. “Sadece Fazla Mesai Çalışanları Göster”,
4. “Sadece Girişi Olup Çıkışı Olmayanlar”,
5. “Sadece Çıkışı Olup Girişi Olmayanlar”,
6. “Sadece Çalışanları Göster” seçenekleri yer alıyor.
• Personel Bazlı Giriş Çıkış Listesine “Sadece Aynı Gün Birden Fazla G/Ç’ları Getir” parametresi eklendi. Bu parametre yardımı ile birden fazla kere kart okutup birden fazla giriş/çıkışı olan personel listelenebiliyor.

TOPLU İZİN PLANLAMA EKRANINDA MANUEL PERSONEL SEÇİMİ

İzin Yönetimi, Toplu İzin Planlama ekranında personel listesi bölümünde manuel olarak personel seçilebilmesi sağlandı. Bu ekranda personel sadece belirtilen kriterlere göre toplu olarak seçilebiliyordu

KRİTER KARTLARINA ÖZEL KOD İLAVESİ

İnsan Kaynakları toplu seçim ekranlarında kullanılmak üzere kriter tanımlarına Özlük Kartında bulunan Özel Kodlar eklendi.

MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

• Mesai Raporları/Fazla Mesai Yapacaklar Listesi raporu yeni rapor olarak eklendi.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporunda sahalarda bulunan Çalışılan Süre sahasına Mola saatleri düşülmüş Çalışılan Sürenin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporlar/ Genel Bazlı Mesai Raporunda, Fazla Mesai Süresine mola saatlerinin düşülmüş halinin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporuna Mola süresi sahası eklendi.
• Mesai Raporlarına TC Kimlik No sahası eklendi.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporunda Mesai Çalışma Durumu parametrelerinde 'Sadece Eksik Çalışanları Göster' parametresi eklendi. O gün hiç işe gelmemiş olanların raporda listelenmemesi sağlandı.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporuna Saat kriterleri eklendi.

PDKS TRANSFERİ BÖLÜMÜNDE YENİ SEÇENEKLER

Mesai Yönetimi / Toplu Giriş Çıkış İşlemleri / Pdks Transferi bölümüne Tümü, sadece girişler, sadece çıkışlar seçeneği eklendi.

KART NO VE CİHAZ NO SAHALARI

Özlük Kartı/ Mesai Yönetimi/ Giriş Çıkış Bilgileri bölümüne Kart No ve Cihaz No sahaları eklendi.

ÖZEL KOD KRİTER SAHALARI

Personel, aday kartları vb. 5 özel kod bulunan kartlara ait raporlardaki özel kod kriter sahaları 5 adede çıkarıldı.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

DEFTERBEYAN İÇİN MUHASEBECİ BİLGİLERİNİN ARTTIRILMASI

İşletme Defterbeyan entegrasyonunda kullanılmak üzere Sistem Yönetimi / Ortak Parametreler / Diğer Parametrelerde muhasebeci bilgilerinin 2 den 5'e çıkarılması sağlandı.

 
MUHASEBE
 

BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ

Hesap Planı / Yeni Hesap ekranında açılmak istenen hesabın sonuna * eklenirse hesabın bir sonraki hesabı ekrana geliyor.

Örneğin Hesap Planı;
178
178 001
178 001 01
178 001 02
178 002
178 003
178 003 01

178 003 62

178* dendiğinde 178 004 gelecektir.
178 001* dendiğinde 178 001 03 gelecektir.
178 003* dendiğinde 178 003 63 gelecektir.

AÇILIŞ FİŞİ OLUŞTURMA EKRANINDA OLMAYAN HESABIN OTOMATİK AÇILMASI

Kapanış Fişinden veya Kapanış Mizanından Açılış fişi oluşturulurken hesap planında yer almayan bir alt hesap kodu gelirse onay alındıktan sonra otomatik olarak açılması sağlandı.

FİŞ CAMBAZINDA HIZLI ARAMA ÖZELLİĞİ

Muhasebe Fişi Shift + F7 ile fiş cambazı çağrıldığında “muhasebe kodu” arama ekranına hızlı arama özelliğini eklendi.

YENİ HESAP PLANINDA DÜZENLEME

Hesap Planı, Yeni/Eski Hesap ekranlarında Vergi/TC No sahaları ilk sayfaya alındı.

HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI

Muhasebe Kullanıcı parametreleri ekranına, Hesap Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme ve BS/BA Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme sahaları ilave edildi. Böylece, hesap planında bulunan hesap adı alanlarının fişe taşınması sağlandı. Parametreye bağlı olarak Fiş içerisinde hesap veya BA/BS kodu seçildiğinde fiş açıklamalarına hesap adı aktarılıyor.

MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

FİŞ CAMBAZINDA E-BELGE NO YAZILMASI

Evrak no alanlarında kullanılan (GIB2020*15) e-belge evrak no tamamlama özelliğinin muhasebe fişindeki fiş cambazında da kullanılabilmesi sağlandı.

 
MUHASEBE II
 

E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa transfer sırasında fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

 
MUHASEBE IV
 

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ

Gelir Vergisi Beyannamesi için GELIR_19.xsd dosyası eklendi ve sys_gelir.xml dosyası güncellendi.

 
SATIN ALMA
 

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

 
SİPARİŞ
 

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

Şirket Bilgileri Modülü / Sipariş Genel Parametreleri / Sayfa2 ekranına Taşıyıcı Bilgileri alanı ilave edildi. Böylelikle sipariş fiş türü (alış/satış) ve işlem tipi (açma/kapama) bazında Taşıyıcı Firma Koduna göre sipariş fişine taşıyıcı bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı.

 
STOK
 

STOK FİYAT ANALİZİ EKRANINDA HAREKET EVRAK NUMARASININ GÖRÜLMESİ TALEBİ

Hareket ekranlarındaki fiyat tipi butonu ile Stok Fiyat Analizi ekranı açıldığında, Hareket Fiyatları sekmesinde ilgili stoka ait hareketlerin görüntülendiği listede hareket evrak numarasının görülmesi sağlandı.

DEPO RAPORLARINDA SIRALAMA SEÇENEĞİ İLAVE EDİLMESİ

Stok-II, Depo Raporları bölümünde bulunan “Depo Dağılımlı Stok Bakiye Listesi”, “Stok Dağılımlı Depo Bakiye Listesi” ve “Stok Dağılımlı Depo Seçimli Bakiye Listesi” raporlarına sıralama seçeneği ilave edildi.

STOK FİYAT BİLGİLERİNİN KULLANICI BAZINDA GÖRÜLMESİNİN KISITLANMASI

Stok modülü kullanıcı parametreleri, ön değerler sayfasına Kullanıcı Bazlı Fiyat Seçim Kısıtlamaları parametreleri ilave edildi. Bu bölümde yapılan seçimlere göre kullanıcıların fişte fiyat seçmesi ve Fiyat No butonuna basarak açtığı Stok Fiyat Analizi ekranının kısıtlanması sağlandı. Ayrıca ETA:SQL versiyonu için Sistem Yönetimi, Kısıtlama Tanımları, Kart Kodu Detay Kod tanımları ekranında Tip seçerek fiyat numarasına göre de kısıtlama yapılabilmesi sağlandı.

STOK KART HAREKET KONTROLÜ VE TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Kart Hareket Kontrolü ve Toplu Fiyat Değişikliği işlemlerinde kart bazında tablo kilitleme ve toplu hesaplama yöntemi ile işlemlerin daha kısa zamanda tamamlanması ve diğer kullanıcıların bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi sağlandı.

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ

Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNDE DÖVİZ KODLARI

Servis, Dosya İşlemleri, Stok Toplu Fiyat Değişikliği bölümünde F2-İşlem denildiğinde gelen liste/grid bölümüne Döviz Kodu ve Döviz Türü sahaları eklendi

STOK FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ, ÖDEME KODU PARAMETRESİ

Servis, Dosya İşlemleri, Stok Fiyat Değişikliği bölümüne “Kaynak Ödeme Kodunu Hedefe Yaz” seçeneği eklenerek istenirse hedef ödeme kodunun oluşturulacak yeni fiyata taşınması sağlandı.

 
TRANSFER
 

TABLOYA TRANSFER İŞLEMİNDE PARAMETRE YETKİSİ

Transfer modülü için Şirket Bilgileri Modülünde Kullanıcı Parametreleri ekranı oluşturuldu. Transfer modülünde bulunan Genel Transfer / Transfer İşlemi menüsünde bulunan “Tablo Yeniden Oluşturulsun mu?”, ”Olmayan Kodlar Açılsın mı?” ve “Var Olan Kodlara İşlem Yapılsın mı?” parametrelerinin varsayılan değerleri ve değiştirilebilme yetkileri eklenen Transfer Kullanıcı Parametrelerinden düzenlenebilir.

 
ÜRETİM
 

SİPARİŞ TAŞIMA EKRANINDA AÇIKLAMA SAHASI

Toplu Emir Fişi Girişi, Sipariş Fişi Taşıma ekranında F5-SiparişTaşı işlemi yapılıyor. Sipariş Fişi Taşıma ekranında sağ taraftaki ekranda bulunan  Reçete kodunun yanına Reçete kartındaki Açıklama sahasının gelmesi sağlandı.

 
VERİ AKTARMA
 

FATURA FİŞ AKTARMADA VKN VEYA TCKN SAHALARINA GÖRE KONTROL YAPILMASI

Şirketler Arası Transfer / Fiş Aktarma / Fatura Fiş Aktarma işleminde mükerrer aktarım kontrollerine, evrak numaralarına ilave olarak VKN veya TCKN sahalarına göre de kontrol yapılması sağlandı.

SAYIŞTAY VERİ AKTARMA

Sayıştay Denetimine Tabi Firmalar için “Birleştirilmiş Veriler Defteri” ve “Kesin/Geçici Mizan” oluşturulması için menüler ilave edildi. Bu menüler yardımı ile Sayıştay’ın kılavuzlarında belirtilen formatta CSV dosyaları oluşturulması sağlanıyor.