Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 29 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.29 ve ETA:SQL 1.29’a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

     
BORDRO
 

AYLIK PERSONEL İCMALI RAPORU

Aylık Personel İcmali Raporuna Toplam Satırını bas seçeneği eklendi. Bu parametre ile tüm personel listelendikten sonra dip toplam çıkıp çıkmaması sağlanabilir.

 
DEMİRBAŞ
 

2.EL BİNEK ARAÇLAR İÇİN ÜST LİMİT TANIMI ALANI

Şirket Modülü / Demirbaş Genel Parametrelerine 2.El Binek araçlar için üst limit tanımı alanı eklendi. Demirbaş kartı ekranında Araç Tipi alanına (3-) 2.El Binek araç seçeneği ilave edilerek tanımlanan üst limite göre demirbaş hesaplarının yapılması sağlandı.

 
E-DEFTER
 

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNİN MUHAFAZA VE İBRAZI

30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan kılavuza göre muhasebe fişlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve mühürlenerek saklanabilmesi sağlandı.

 
E-İRSALİYE
 

“REFERANS BİLGİLERİNİ FATURAYA TAŞIMA ŞEKLİ” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Referans Bilgilerini Faturaya Taşıma Şekli” parametresi ilave edildi. İrsaliyede tanımlanan referans bilgileri tekli ve toplu faturalama işlemleri sonucunda fatura fişine taşınıyor.

“CARİ EK KOD KONUM” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “Cari Ek Kod Konum” parametresi ilave edildi.

“XML DOSYASINI FİYATSIZ OLUŞTUR” PARAMETRESİ

E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “XML Dosyasını Fiyatsız Oluştur” parametresi ilave edildi. İrsaliyede fiyat olsa dahi, E-İrsaliye XML dosyasında fiyat, tutar, indirim, masraf ve toplam sahalarının değeri (0.0) olarak oluşturulması sağlandı.

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.

DOSYA DİZİN TANIMLARI

Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.

 
E-FATURA
 

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.

DOSYA DİZİN TANIMLARI

Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.

“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ

Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.

 
FATURA
 

“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ

Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.

 
GENEL
 

E-BELGE EVRAK NO TAMAMLAMA

Tüm fişlerde Evrak no alanlarına e-belge evrak no tamamlama özelliğini eklendi. Örneğin GIB2020*15 veya GIB*15 yazıldığında program evrak numarasını GIB2020000000015 şeklinde tamamlıyor.

 
İRSALİYE
 

EVRAK NO SAHA KONTROLÜ

Fatura ve İrsaliye Fişlerinde e-Belge işlemleri için kayıt aşamasında evrak no saha kontrolü eklendi. Evrak no ön takısının Türkçe (ğüşiöçĞÜŞİÖÇ) ve küçük karakter kullanılması engellendi.

SİSTEM SAATİNİN OTOMATİK TAŞINMASI

Fiş kayıt aşamasında irsaliye saati ve sevk saati boş ise sistem saatinin bu alanlara otomatik olarak taşınması sağlandı.

İRSALİYE GİRİŞİ / İLAVE REFERANSLAR / F6-REF İLK DEĞER

Elektronik İrsaliye Bilgileri / Referanslar sekmesinde Ön değer bilgilerinin seçilebilmesi için F6-Ref İlk değer tuşu ilave edildi.

BELGE TİPİ SEÇENEKLERİNE 3-DİĞER ALANI İLAVESİ

İrsaliye fişi elektronik belge tipi seçeneklerine 3-Diğer alanı ilave edildi. Böylelikle E-İrsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler için E-İrsaliye belgesi olmadan irsaliye düzenlenebilmesi sağlandı.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

• Mesai Raporları/Fazla Mesai Yapacaklar Listesi raporu yeni rapor olarak eklendi.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporunda sahalarda bulunan Çalışılan Süre sahasına Mola saatleri düşülmüş Çalışılan Sürenin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporlar/ Genel Bazlı Mesai Raporunda, Fazla Mesai Süresine mola saatlerinin düşülmüş halinin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporuna Mola süresi sahası eklendi.
• Mesai Raporlarına TC Kimlik No sahası eklendi.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporunda Mesai Çalışma Durumu parametrelerinde 'Sadece Eksik Çalışanları Göster' parametresi eklendi. O gün hiç işe gelmemiş olanların raporda listelenmemesi sağlandı.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporuna Saat kriterleri eklendi.

PDKS TRANSFERİ BÖLÜMÜNDE YENİ SEÇENEKLER

Mesai Yönetimi / Toplu Giriş Çıkış İşlemleri / Pdks Transferi bölümüne Tümü, sadece girişler, sadece çıkışlar seçeneği eklendi.

KART NO VE CİHAZ NO SAHALARI

Özlük Kartı/ Mesai Yönetimi/ Giriş Çıkış Bilgileri bölümüne Kart No ve Cihaz No sahaları eklendi.

ÖZEL KOD KRİTER SAHALARI

Personel, aday kartları vb. 5 özel kod bulunan kartlara ait raporlardaki özel kod kriter sahaları 5 adede çıkarıldı.

 
MUHASEBE
 

MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

FİŞ CAMBAZINDA E-BELGE NO YAZILMASI

Evrak no alanlarında kullanılan (GIB2020*15) e-belge evrak no tamamlama özelliğinin muhasebe fişindeki fiş cambazında da kullanılabilmesi sağlandı.

 
MUHASEBE II
 

E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa transfer sırasında fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

 
SİPARİŞ
 

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

Şirket Bilgileri Modülü / Sipariş Genel Parametreleri / Sayfa2 ekranına Taşıyıcı Bilgileri alanı ilave edildi. Böylelikle sipariş fiş türü (alış/satış) ve işlem tipi (açma/kapama) bazında Taşıyıcı Firma Koduna göre sipariş fişine taşıyıcı bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı.

 
ÜRETİM
 

SİPARİŞ TAŞIMA EKRANINDA AÇIKLAMA SAHASI

Toplu Emir Fişi Girişi, Sipariş Fişi Taşıma ekranında F5-SiparişTaşı işlemi yapılıyor. Sipariş Fişi Taşıma ekranında sağ taraftaki ekranda bulunan  Reçete kodunun yanına Reçete kartındaki Açıklama sahasının gelmesi sağlandı.