Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

 


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 85 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.31 ve ETA:SQL 1.31’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

YENİ TANIMDA VERİ SATIR SAYISININ ARTIRILMASI

Bordro / Raporlar / Özel Tanımlı Raporlar / Özel Rapor Tanımı / Yeni Tanım içinde veri sekmesinde satır sayısı artırıldı.

 
 

KISMİ BORDRO DEVRİNİN TOPLU İPTALİ

Ücret Pusulası (E-Posta) menüsüne Seç Yazdır butonu eklendi. Pdf dosyaları oluştuktan sonra Seç Yazdır butonu ile tüm pdf dosyalarının toplu olarak yazdırılması sağlandı.

 
 

ÜCRET PUSULASI (E-POSTA) SAYFASINDA TOPLU YAZDIRMA İŞLEMİ

Ücret Pusulası (E-Posta) menüsüne Seç Yazdır butonu eklendi. Pdf dosyaları oluştuktan sonra Seç Yazdır butonu ile tüm pdf dosyalarının toplu olarak yazdırılması sağlandı.

 
 

SİGORTA KOLUNUN GÜNCELLENMESİ

Default klasörü altında EtaBor.def dosyasında sigorta kolu 12-Geçici 20. Maddeye Tabi Olanlar satırı 12- Uluslararası Sözleşmesi Olmayan Yabancı Uyruklu Sigortalı olarak düzenlendi. F3-İlk Değerler butonu ile ilk değerlerin taşınması sağlandı.

 
 

GEÇEN YILA AİT İSTİSNA DÜŞÜLMEMİŞ GELİR VERGİSİ SAHASI

Kayıt Düzeltme / Kart Bilgileri ekranında Geçen Yıla Ait İstisna Düşülmemiş Gelir Vergisi sahası hesaplanarak ilave edildi. (Sadece yıllık devir yaparken oluşturuluyor.) "Geçen Yıla Ait İstisna Düşülmemiş Gelir Vergisi" sahası özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal sahalarına eklendi.

 
 

HİZMET BORÇLANMASI GİRİŞİ VE HİZMET BORÇLANMASI LİSTESİ

Bordro/Servis/Hizmet Borçlanması Takibi/Hizmet Borçlanması Girişi ve Hizmet Borçlanması Listesi eklendi. Hizmet borçlanması tutarı girilirse kalan tutar bitinceye kadar gelir vergisi matrahından düşülmesi sağlandı. (Asgari ücret istisnası dışında kalan istisna tutarı üzerinden düşüldü). Gelir vergisi matrahından aylık düşen tutar devredildiğinde düşen tutar ve kalan tutarın güncellenmesi ve takibi sağlandı. Ücret pusulasına GVM. Düşülen Borç Tutarı sahası eklendi.

 
 

AÇIKLAMALARIN ÖZEL TANIMLI RAPOR TANIMLARINDA SAHALARA İLAVESİ

Bordro / Puantaj Kartı içerisinde Ödenek ve Kesintilerde bulunan Açıklamalar “Özel Tanımlı Rapor” ve “Özel Tanımlı İcmal” rapor tanımlarında sahalara eklendi.

 
 

“EKRANDA DEĞİŞİKLİK VAR” UYARISI

Bordro Puantaj Kartı, Kart Kayıt Düzeltme, Aile Durum Bildirimi, İcra Takip Girişi, İşsizlik Sigorta Prim Değerleri, SSK Matrah Değerleri, Mesai Tanımları, Ödenek Tanımları ve Kesinti Tanımları ekranlarında değişiklik yapılıp çıkıldığında “Ekranda Değişiklik Var” uyarısı gelmesi sağlandı.

 
 

SON GİRİLEN EKRAN VERİLERİNİN RAPOR BAZINDA SAKLANMASI

Bordro toplu dökümlerinde (Toplu Sigorta Bildirim Listesi, Toplu İşe Giriş Bildirgesi, Toplu Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi Tik ve SGK) son girilen ekran verilerinin rapor bazında saklanması sağlandı.

 
 

MESLEK KODUNUN GÜNCELLENMESİ

Meslek kodları listesi güncellendi. EtaMeslekKodu.ini dosyası yenilendi.

 
 

BORDRO PERSONEL SİCİL KARTINDA 6111 TEŞVİK UYGULAMASININ UZATILMASI

Yayınlanan 447 Sayılı Kanunun 10. Maddesindeki 06111 sayılı Sgk Teşviki 31.12.2023 tarihinde kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte Bordro / Kart Tanımları / Personel Sicil Kartı Kişisel Bilgiler sekmesinde 6111 sayılı teşvik uygulaması uzatıldı.

 
CARİ
 

KAPANMAMIŞ HAREKETLERİN YAŞLANDIRMA RAPORU

Kapanmamış Hareketlerin Ödeme ve Yaşlandırma Raporları, Tahsilat Detay ve Özet Raporları kriter ekranına Bakiye Hesaplama Şekli: (2.Tarihe Göre) seçeneği eklendi. Bu seçenek ile 2. Tarihte belirtilen değere göre hesaplamalar yapılır.

 
 

CARİ KARTTAN HIZLI FİŞ OLUŞTURMA

Cari Kart ve Cari Hareket Fişi ekranlarına F9-Fiş Kayıt butonu eklendi. Bu buton yardımı ile yeni fatura, irsaliye ve sipariş fişi hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor.

 
 

TAHSİLAT DETAY LİSTESİ DÖKÜMÜNDE İLAVE BİLGİLER

Listeleme aralıkları ekranında, üst başlıkta Cari Kart Bilgileri ve Cari Kart Adres Bilgileri seçenekleri ilave edildi.

 
 

CARİ STOKLU EKSTREDE YENİ SAHALAR

Cari / Raporlar / Hareket Raporları / Stoklu Ekstre Dökümü saha tanımlarına giren/çıkan miktar sahaları eklendi.

 
 

CARİ EKSTRE VE CARİ STOKLU EKSTREDE FATURALAŞMAMIŞ HAREKETLERİN GÖRÜLMESİ

Faturalaşmamış İrsaliye ve Faturalaşmamış Sipariş Açma/Kapama fişlerinin de dahil edilerek cari ekstre raporları alınabilmesi sağlandı.

 
 

ESKİ CARİ KARTINA FİŞ İÇİNDEN GİRİLEBİLMESİ

Cari Hareket Fişi ekranından Shift+CTRL+F7 ya da Detay Bilgi-> Cari Kart Tanımlama butonu ile eski cari erişim imkanı sağlandı.

 
 

DÖVİZ BAZINDA AÇIK OLAN HAREKETLER PARAMETRESİ

Cari II / Raporlar / Ödeme Eşleme Listeleri / Açık Hareketler Listesi rapor ekranına “Döviz Bazında Açık Olan Hareketler” parametresi ilave edildi.

 
CARİ II
 

DÖVİZ BAZINDA AÇIK OLAN HAREKETLER PARAMETRESİ

Cari II / Raporlar / Ödeme Eşleme Listeleri / Açık Hareketler Listesi rapor ekranına “Döviz Bazında Açık Olan Hareketler” parametresi ilave edildi.

 
DEMİRBAŞ
 

VUK.G.32 VE VUK.298.Ç KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLEME

Demirbaş modülünde VUK geçici 32. Madde’ye ve VUK Mük.298(Ç) Madde’ye göre yeniden değerlendirme yapılabilmesi sağlandı.

 
E-BEYANNAME
 

E-BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİNDE AZAMİ KAYIT SAYISI

E-Beyanname Paketleme işlemleri ekranına azami kayıt sayısı eklendi. Verilen kayıt sayısı aşılırsa uyarı vermesi sağlandı.

 
E-DEFTER
 

AKTİF ŞİRKET SAYISI KONTROLÜ

Şirket bilgilerinde E-Defter modülü seçili ve e-defter uygula parametresi işaretli olan şirketlerin sayısı ile konfigürasyon (“config.eta”) dosyasındaki lisanslı E-Defter kart (“şirket”) kayıt sayısına göre kontrol yapılarak limit aşımı varsa, e-defter oluşturma işleminin yapılmaması sağlandı.

 
E-FATURA
 

E-İRSALİYE İÇİN E-BELGE ALANLARININ TRANSFER MODÜLÜ İLE EXCEL’DEN AKTARILMASI

Transfer modülü içerisindeki İrsaliye Transferi ekranından ilgili sahaların transfer edilebilmesi ve E-İrsaliye modülü içerisindeki E-İrsaliye/E-Arşiv Dönüştürme ekranlarından dönüştürme yapıldığında bu sahaların işlenmesi sağlandı.

 
 

E-FATURA İÇİN E-BELGE ALANLARININ TRANSFER MODÜLÜ İLE EXCEL’DEN AKTARILMASI

Transfer modülü içerisindeki Fatura Transferi ekranından ilgili sahaların transfer edildikten sonra E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura/E-Arşiv Dönüştürme ekranlarından dönüştürme yapıldığında bu sahaların işlenmesi sağlandı.

 
 

GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ GRUBU ALTINDA YENİ SAHALAR

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Geri Yükleme İşlemleri grubu altında “Açıklama (Description) Bilgisi”, “Marka Adı (BrandName) Bilgisi” ve “Model Adı (ModelName) Bilgisi” parametreleri ilave edildi. Bu tanımlara göre E-Fatura XML dosyasında yer alan bu bilgilerin fatura kalemlerinde yer alan açıklamalara aktarılabilmesi sağlandı.

 
E-İRSALİYE
 

E-İRSALİYE İÇİN E-BELGE ALANLARININ TRANSFER MODÜLÜ İLE EXCEL’DEN AKTARILMASI

Transfer modülü içerisindeki İrsaliye Transferi ekranından ilgili sahaların transfer edilebilmesi ve E-İrsaliye modülü içerisindeki E-İrsaliye/E-Arşiv Dönüştürme ekranlarından dönüştürme yapıldığında bu sahaların işlenmesi sağlandı.

 
 

E-FATURA İÇİN E-BELGE ALANLARININ TRANSFER MODÜLÜ İLE EXCEL’DEN AKTARILMASI

Transfer modülü içerisindeki Fatura Transferi ekranından ilgili sahaların transfer edildikten sonra E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura/E-Arşiv Dönüştürme ekranlarından dönüştürme yapıldığında bu sahaların işlenmesi sağlandı.

 
E-MUTABAKAT
 

DÖVİZ BİLGİLERİNE GÖRE TOPLU OLARAK MUTABAKAT OLUŞTURULABİLMESİ

Döv.Bak. Hesaplama şekli “2- Karttaki Döviz(1)” eklendi. Bu seçenekte Cari kartındaki 1. Döviz koduna göre döviz rakamları hesaplanarak getirildi.

 
FATURA
 

DÖVİZ FİYATI VE NET DÖVİZ FİYATI SAHALARI İLAVESİ

Fatura / Raporlar / Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları / Stok Alış/Satış Raporu Listeleme aralıkları ekranında F3 saha boylarına “Döviz Fiyatı” ve “Net Döviz Fiyatı” sahaları ilave edildi.

 
 

FATURA RAPORLARININ SAHA TANIMLI HALE GETİRİLMESİ

Aşağıdaki raporların yeni sistem olan "Kullanıcı Tanımlı Sahalar" modeline geçişi sağlandı.

    •  Fatura Listeleri

    •  Çoklu Kdv Listesi

    •  Fatura Alış Kalem Listesi

    •  Fatura Satış Kalem Listesi

    •  Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi

    •  Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi

    •  Stok Karlılık Detay Raporu

    •  Cari Karlılık Detay Raporu

    •  Fatura Karlılık Detay Raporu

 
GENEL
 

E-BELGE DİZAYNLARINDA KAREKOD BİLGİSİ

Default E-Belge dizaynlarının karekod bilgisinin sağ üstte çıkacak şekilde düzenlemesi yapıldı.

 
 

ETAUTLCALC AKILLI HESAP MAKİNESİNDE KDV ORANLARININ GÜNCELLENMESİ

Akıllı Hesap Makinesinde KDV oranları, yeni oranlara göre güncellendi.

 
 

ANKARA- KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ

“Kahramankazan Vergi Daire - Ankara” vergi dairesi, programımızda vergi dairesi listesine eklendi.

 
 

“3-ARAÇ GÜNLÜK KİRA KISITLAMASI” SEÇENEĞİ

Gider Kısıtlaması sahalarına “3-Araç Günlük Kira Kısıtlaması” seçeneği ilave edildi. Bu yöntem seçildiğinde miktar sahasındaki değerin, kiralama gün sayısı olarak kabul edilerek hesaplamaların bu yönde yapılması sağlandı.

 
 

KONAKLAMA VERGİSİ

Konaklama vergisi uygulaması için fatura modülünde e-Fatura Bilgileri ekranında Belge Tipi alanına “10-Konaklama Vergisi” seçeneği ve fatura kalem satırlarında bulunan Ek Vergi listesine ise “KONAKLAMA VERGİSİ” vergi kodu eklendi. Sistem Yönetimi modülünde Vergi Tanımları listesine “KONAKLAMA VERGISI” ve Istisna Tanımları listesine “7-Konaklama Vergisi İstisna Kodları” alanına ait “001- Diplomatik İstisna” tanımları ilave edildi.

 
 

YENİ VERGİ DAİRESİ SAHASI

GİB tarafından yeni ilave edilen “006284 İvedik Vergi Daire – Ankara” vergi dairesi sahası sys_kodlar.xml dosyasına eklendi.

 
 

GTIP KODLARININ GÜNCELLENMESİ

2023 yılı Gtip güncel kodları yenilendi.

 
 

ETA AKILLI HESAP MAKİNESİ

Hesap Makinesi uygulaması yeni tasarımı ve birçok yeni özelliklerle (Çoklu hafıza, KDV hesaplama, Dövizli işlemler, Birim Dönüştürme işlemi, Bilimsel hesaplama, vb.) ilave edilerek ETA programları ile kullanılabilmesi sağlandı.

 
 

FİŞ SATIRLARI BİRLEŞTİRME İŞLEMİ

Stok çıkış fiş satırları birleştirme işleminde fiyat ve fiyat no sahaları kontrol edilerek farklı ise birleştirme yapılmaması sağlandı. Ayrıca satırlar birleştirilecek ise tutar sahasının yeniden hesaplanması sağlandı.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

YENİ PERSONEL SİCİL KARTI AÇILDIĞINDA SAHALARIN İŞARETLİ GELMESİ

İnsan Kaynakları modülünde Yeni Personel Sicil Kartı açıldığında, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, İşsizlik Sigortası ve Özel İnd. Sgk Gününe Oran sahalarının işaretli gelmesi sağlandı.

 
 

ÖZLÜK KARTINDA BANKA BİLGİLERİ SAHASI

İnsan Kaynakları / Personel Sicil Kartı / Özlük Kartı içine Sigorta Aile Bilgileri sayfasına Banka Bilgileri sahaları eklendi.

 
 

YILLIK İZİN HESAPLAMA

Personel Özlük Kartında İzin Yönetimi ekranında Yıllık İzin Hesaplama kısmı eklendi.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

ŞARKÖY VERGİ DAİRESİ İSİM DÜZENLEME

sys.kodlar.xml dosyasına “Şarköy Vergi Dairesi Müdürlüğü” eklendi.

 
 

KDV TUTARI SAHALARI

Raporlar, Mali analizler, Kdv İcmal raporu alındığında tevkifatlı fişteki kdv tutarının yerine tevkifat düşülmüş rakamın görünmesi için Gelir Kdv Tevkifat Tutarı, Gelir Kalan Kdv Tutarı, Gider Kdv Tevkifat Tutarı, Gider Kalan Kdv Tutarı sahaları eklendi.

 
 

AKTİF ŞİRKET SAYISI KONTROLÜ

Şirket bilgilerinde E-Defter modülü seçili ve e-defter uygula parametresi işaretli olan şirketlerin sayısı ile konfigürasyon (“config.eta”) dosyasındaki lisanslı E-Defter kart (“şirket”) kayıt sayısına göre kontrol yapılarak limit aşımı varsa, e-defter oluşturma işleminin yapılmaması sağlandı.

 
MUHASEBE
 

FİŞ CAMBAZI TANIMLARI EKRANINDA YENİ SAHALAR

Fiş Cambaz Tanımları ekranına VKN/TCKN, Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stok Kodu, Stok Cinsi, Stok Birimi, Stok Fiyatı ve Stok İnd.Tutarı sahaları ilave edildi. İlave edilen bu sahaların muhasebe fiş cambazı içerisinde kullanılması sağlandı.

 
 

MİZANDA YANSITMA FİŞİ

Yansıtma fişini katmadan mizan alınması sağlandı. Muhasebe Genel Parametrelerinde Yansıtma Fiş Tipi değeri tanımlanmalıdır.

 
 

MUHASEBE FİŞİ, FİŞ KALEMLERİNDE YENİ ALANLAR

Muhasebe fişi, fiş kalemleri saha tanımlarına VKN/TCKN, Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stok Kodu, Stok Cinsi, Stok Fiyatı, Stok İnd.Tutarı sahaları eklendi. Fatura modülünden muhasebe modülüne entegre fiş oluşturulduğunda bu sahaların doldurulması sağlandı. Muhasebe IV modülü KDV1, KDV2 Beyannamelerindeki ilgili tabloların ve Tevkifatlı Satışlara İlişkin Listenin bu alanlara göre oluşturulması sağlandı.

 
 

MUHASEBE HAREKET LİSTESİ RAPORUNDA YENİ ALANLAR

Muhasebe Hareket Listesi raporu saha tanımlarına VKN/TCKN, Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stok Kodu, Stok Cinsi, Stok Fiyatı, Stok İnd.Tutarı sahaları eklendi.

 
 

MUHASEBE FİŞ LİSTESİNDE F3-SAHA BOYLARI

Muhasebe Modülü / Muhasebe Fişi bölümüne Kapsamlı Fiş Listesi Raporu ilave edildi. Bu raporda F3-Saha Boyları isteğe göre tanımlanabilir.

 
MUHASEBE II
 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZLARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Muhasebe II / E-Fatura İşlemleri / E-Fatura Dosyasından Aktarım / Giden Dosyadan Muhasebe Fişi oluşturma işleminde, kesilmiş olan E-Müstahsil makbuzlarının xml dosyalarından muhasebe fişi oluşturulması sağlandı.

 
 

SENARYO: HKS VE FATURA TİPİ: KOMİSYONCU OLAN E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Muhasebe II / E-Fatura İşlemleri / E-Fatura Dosyasından Aktarım / Gelen Dosyadan Muhasebe Fişi oluşturma işleminde Senaryo: HKS ve Fatura Tipi: Komisyoncu olarak gelen faturalardan muhasebe fişi oluşturulması sağlandı. Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / HKS Masraf Bilgileri sayfasında ilk değerler ve ilgili muhasebe hesap kodları tanımlanmalıdır.

 
 

TEVKİFAT KODU ALANI

Muhasebe II / E-Fatura işlemleri / İnteraktif V.D E-Arşiv fatura aktarımı / Gelen-Giden faturadan muhasebe fişi oluşturma ekranına tevkifat kodu alanını eklendi ve bu alana yazılan değerin oluşan muhasebe fişine aktarılması sağlandı.

 
MUHASEBE IV
 

KDV ORANLARINA YENİ ORANLARIN EKLENMESİ

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV (4) Beyannamesi Dökümü ekranında Hasılat Bildirimi sekmesinde KDV Oranlarına yeni oranlar eklendi.

 
 

SABİT İŞLEM KODLARINA “7440” KODUNUN EKLENMESİ

Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Geçici Vergi Beyan. Tanımı (Kurum)’nda Sabit İşlem Kodları sekmesine “7440 S.K. kapsamında oluşan KKEG” alanı eklendi.

 
 

TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERDE SATIR SAYISININ ARTIRILMASI

KDV2 Beyannamesi dökümü Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler, İsteğe bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler, Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler bölümlerindeki satır sayısı 50’ye çıkartıldı.

 
 

TEVKİFATLI SATIŞLARA İLİŞKİN LİSTE RAPORU

Muhasebe IV/Beyannameler/Tevkifatlı Fatura Listesi/Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden) raporu eklendi. Raporda Gelir idaresi tarafından istenilen Excel formatında döküm alınabilmesi sağlandı.

 
 

301 VE 338 BEYANNAME KODU SATIŞ FATURA LİSTESİ

Muhasebe IV/Beyannameler/Tevkifatlı Fatura Listesi/ 301 ve 338 Beyanname Kodundan işlem türüne yönelik Satış faturaları Tanımı/Listesi eklendi. Raporda Gelir idaresi tarafından istenilen Excel formatında döküm alınabilmesi sağlandı.

 
 

"7440 SAYILI KANUNUN 6/2-A MADDESİ KAPSAMINDA İŞLEMLER" TABLOSU

KDV1 beyannamesine 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için, "7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDA İŞLEMLER" tablosu eklendi.

 
 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

01.04.2023 tarihi itibari ile Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki değişiklikler yapıldı.

 
 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

01.04.2023 tarihi itibari ile Beyanname Düzenleme Programında yer alan geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ve piyasaya arz edilen ürünlerdeki GEKAP birim tutarları güncellendi.

Muhasebe IV / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Dökümünde Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bilgileri sekmesinde Ürün Koduna ait Birim Fiyat bilgileri Bdp’ye göre güncellendi.

 
 

KDV1 BEYANNAMESİ İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER İÇİN TABLO OLUŞTURULMASI

KDV1 Beyannamesi Ekler/İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler için tablo oluştur butonu ile değer oluşturulurken, Matrah 2 kısmındaki tabloya ait değerlerin de oluşturulması sağlandı.

 
SİPARİŞ
 

İHTİYAÇ MİKTARINA GÖRE FİŞ OLUŞTURULABİLMESİ

Sipariş modülü içinde ihtiyaç miktarına göre fiş toplu oluşturulabilmesi için Karşılama Raporundan Sipariş Fişi Oluşturma menüsü eklendi.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

HAREKET LİSTESİ VE MİZAN DÖKÜMÜNDE KART KODUNA GÖRE KISITLAMA

Muhasebe Hareket Listesi ve Mizan dökümünde tanımlanan kodların kısıtlanması sağlandı. Kısıtlanmak istenen hesap kodları Sistem Yönetimi modülündeki Kısıtlama tanımlarından belirlenir.

 
 

KART KODU DETAY KOD TANIMLARINDA TİP KODU

Sistem Yönetimi / Sistem İşlemleri / Kullanıcı İşlemleri / Kısıtlama Bağlantı Tanımları / Kart Kodu Detay Kod Tanımlarında Modül no- ’41-Fatura II’ seçildiğinde Tip kodunun gelmesi sağlandı.

 
STOK II
 

ALIM FİŞİ SERİ KOD GİRİŞİNDE ALT SATIRA GEÇ PARAMETRESİ

Stok II Kullanıcı Parametreleri ekranına “Alım Fişi Seri Kod Girişinde Alt Satıra Geç” parametresi ilave edildi.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

ORTAKLAR KARTINDA YENİ SAHALAR

Şirket Bilgileri / Ortaklar Kartına Genel Müd. / Müdür, Y.Kurulu Üyesi, Ortak, Kanuni Temsilci sahaları eklendi ve bu sahaların Kurumlar Vergisi Beyan. Dökümü / Ekler sekmesinde “Kurum Ortaklarına Ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” İlişkin Bilgiler kısmında Tablo Oluştur denildiğinde tabloya gelmesi sağlandı.

Şirket Bilgileri / Ortaklar Kartına “İl, İlçe, Meslek Bilgisi, Ortaklık Şekli, Gerçek Faydalandırıcı Olma Sebebi” sahaları eklendi ve bu sahaların Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) / Ekler sekmesinde Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler kısmında Tablo Oluştur denildiğinde tabloya gelmesi sağlandı.

 
ÜRETİM
 

ÜRETİM EMİR AÇMA FİŞİ İLE RESİM VE BELGE GÖRÜLEBİLMESİ

Üretim reçete kartı tanımlanırken reçete kartında bulunan resimler sekmesine mamul ile ilgili resim, pdf vb. formatlarda belgeler ekleniyor. Emir açma ekranında resimler sekmesinin olması ve reçete kartlarında eklenen belgelerin bu bölümde görülmesi sağlandı.

 
 

HIZLI ÜRETİM

Üretim emir açma kapama işleminin daha pratik yapılması için modüle eklenen Hızlı Üretim Fişi Girişi menüsü ile işlemlerin tek seferde yapılabilmesi sağlandı. Bu menüden sipariş ve fatura fişlerinden girilen veriler için de işlem yapılabilir.

 
 

ÜRETİM REÇETELERİNDE TOPLU KOD DEĞİŞİMİ

Üretim reçetelerinde kullanılan hammadde kodunun toplu olarak kaldırılabilmesi veya değiştirilebilmesi sağlandı. Bu işlem Servis - Dosya İşlemleri - Reçeteden Hammadde Kodu Kaldırma/Değiştirme bölümünden yapılabilir.

 
 

MAMULÜN PARÇALARA AYRILMASI / TERS HAREKET

Üretilen mamulün satışı yapıldıktan sonra geri iade edildikten sonra mamul parçalarına ayrıldığında, bu ürünün mamul bakiyesinden düşülüp hammadde bakiyelerine giriş olması sağlandı. Aynı reçete kartı çağrılarak üretim emir fişinin ters olarak çalışması sağlandı. Bu işlem emir kapama fişindeki F8-Detay menüdeki “Ters Stok Fişi Kaydet” bölümünden yapılabilir.

 
 

GENEL GİDER DAĞILIMI TUTARLARININ MUHASEBE HESABINDAN ALINMASI

Genel Gider Dağılımı yapılırken gider tutarlarının ilgili muhasebe hesabından otomatik alınabilmesi ve işlem sırasında ilgili reçetelere gider yansıtılırken bu hesaplardaki tutarlar kadar gider yansıtılabilmesi sağlandı.

 
 

AĞAÇ GÖRÜNÜMLÜ REÇETE

Üretim / Reçete kartı girişinde, tüm reçetelerin ağaç görünümünde gösterilip seçilebilmesi sağlandı. (treeview). Ağaç görünümü parametrelerden pasif veya aktif edilebilir.

 
 

HAMMADDE MİKTARINA GÖRE ÜRETİM

Üretim / Hammadde kullanım miktarı verilerek, mamul üretim miktarının hesaplanması sağlandı. Emir Açma Miktarı girilen yerlerde seçilen bir hammaddenin kullanım miktarı verilince, mamul üretim miktarının otomatik hesaplanıp ilgili alana taşınması sağlandı. Bu işlem Emir Açma ekranında bulunan Üretim Miktarı sahasındaki buton yardımı ile yapılabilir.

 
 

GERÇEKLEŞEN HAMMADDE KULLANIM DETAY VE ÖZET LİSTESİ

Üretim modülüne, Gerçekleşen Hammadde Kullanım Detay ve Özet Listesi raporları eklendi.

    •  Üretim Modülünde Toplu Emir Fiş Girişi, Sipariş ve Fatura Fişi Taşıma ekranından, siparişi emir açma fişine taşıdığımızda sipariş fişinin Cari kodunun taşınması sağlandı.

    •  Sipariş veya Fatura kalem açıklama-1,-2,-3 alanları, Emir fişinde ön sayfadaki “AÇIKLAMA-1", "AÇIKLAMA-2", "AÇIKLAMA-3" alanlarına taşındı. Ayrıca sipariş numarası Evrak No2, sipariş takip numarasının ise Evrak No 3 ye taşınması sağlandı.

    •  Sipariş fişinde tanımlanan termin tarihinin Hedef Bitiş Tarihine taşınması sağlandı.

    •  Daha önce "Toplu Emir Açma" formundan emiri açılmış "Sipariş" veya "Fatura" kayıtlarının "F5-Sipariş Seçimi" ve "F8-Fatura seçimi" toplu seçim pencerelerinde tekrar gelmemesi sağlandı. Bu işlem için "URTFIS" tablosunda "URTFISKAYNAK" ve URTFISKAYNAKREFNO" sahaları ilgili modüle göre update edildi. Kaynak program bilgisi sipariş/fatura olarak aktarıldı. Kaynak ref.no ve buton ile kaynak fişe erişim sağlandı. Açma fişinin kaynak bilgileri kapama fişine taşındı.

    •  Üretim / Üretim Emir Fişi / Toplu Emir Fişi girişi işleminde işleminde stokta bulunan mamullerin tekrar üretilmemesi için kontrol sağlandı. Bu kontrol için Üretim Genel Parametrelerinde “Toplu Emir Açmada Envanter Kontrolü” parametresi uygun şekilde işaretlenmelidir.

EMİR KAPAMA FİŞİNDE DÜZENLEME

Şirket Bilgileri modülü Üretim Genel Parametrelerine "Kapama Stok Çıkış Fişinde Satır Birleştir" parametresi eklendi ve bu parametreye göre Emir Kapama Fişinde aynı stok, depo ve renk/beden kodlarına sahip satırların miktarları toplanarak birleştirilmesi sağlandı.

TOPLU EMİR AÇMA VE KAPAMA İŞLEMLERİNDE TÜMÜNE EVET MESAJI

Toplu Emir Fişi Girişi ekranında Sipariş Fişi Taşıma ile Siparişler Emir Açmaya taşındığında, Kayıt sırasında gelen (Hesaplama Tamamlandı, Stok Kart Bakiyesi Sıfırın Altına Düşüyor Emin Misiniz vb.) mesajlara tek tek yanıt verilmeden "Tümüne Evet" şeklinde tek bir mesajla tüm işlemlerin tamamlanması sağlandı. Aynı işlem toplu emir kapama işlemi için de yapıldı.

REÇETE KART TANIMLARINDA DÜZENLEME

Herhangi bir reçetede yarı mamüller tanımlı ise bu yarı mamüllerin fiyatının (maliyetinin) kendi reçetesinden hesaplanması ve ayrıca varsa bu yarı mamülün alt seviyelerindeki yarı mamüllerinde en alt seviyeye kadar kendi reçetelerinden hesaplanması sağlandı. "F8-Detay" menüsüne "Yarı Mamül Maliyetini Hesapla ve Taşı" ve "Yarı Mamül Maliyetini Sil" menü seçenekleri eklendi. Yarı Mamül satırında "fiyat" veya "fiyat no" kolonları doluysa önce fiyat sonra fiyat no kolonlarına bakılarak hesaplama yapılıyor; bu kolonlar boşsa alt reçetelerden hesaplanıyor.

 
 

MAMÜL ÜRETİM DETAY LİSTESİ RAPORUNDA İŞLEM GÖRMEMİŞ REÇETELERİN GÖRÜNMEMESİ

Üretim / Raporlar / Mamül Üretim Detay Listesi raporunda işlem görmemiş reçete kartlarının gelmemesi sağlandı.

 
 

ÜRETİM TASARIM MALİYET LİSTESİNDE YARI MAMÜL REÇETE KODU

Üretim / Raporlar / Üretim Tasarım Maliyet Listesi raporunda ilgili reçetede seçilmiş olan Yarı Mamül Reçete Kod bilgisinin raporda görünmesi sağlandı.

 
 

ÜRETİM TASARIM MALİYET LİSTESİNDE MAMÜL VE HAMMADDELERİN AÇIKLAMALARI

Üretim / Raporlar / Üretim Tasarım Maliyet Listesi raporunda F3-Saha Boylarında Mamül ve Hammadde sekmelerinde yazılan Açıklama1, Açıklama2, Açıklama3 alanlarının olması sağlandı.

 
 

TOPLU ÜRETİM EMİR FİŞİNDE EVRAK NO SAHASI

Üretim / Raporlar / Mamül Üretim Detay Listesi raporunda işlem görmemiş reçete kartlarının gelmemesi sağlandı.

 
 

REÇETE KARTINDA AĞAÇ GÖRÜNÜMÜ

Reçete kartında tanımlı olan reçetelerin ekranın solunda ağaç görünümü olarak gösterilmesi ve seçim yapılması sağlandı. Ağaç görünümü Üretim Modülü Parametreler bölümünden isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilir.

 
VERİ AKTARMA
 

“TEVKİFAT KODU” VE “TEVKİFAT ORANI” SAHALARI

Veri Aktarma / Servis / Excel Dosyasından Fişe Transfer tanımı içerisinde Fiş Satır Tanımları sekmesinde Kolon No alanına “Tevkifat Kodu” ve “Tevkifat Oranı” sahaları eklendi.

Excel Dosyasından Transfer işleminde, VKN/TCKN, Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stok Kodu, Stok Cinsi, Stok Birimi, Stok Fiyatı, Stok İndirim Tutarı sahalarının da kullanılabilmesi sağlandı.